Meny
Bli medlem

Stortinget må si nei

Sist endret: 27.09.2020
Forslagene fra Sanner om nytt inntektssystem for kommunene bryter med faglige råd ved at spredtbygdhet og reiseavstander gis mindre vekt i fordeling av penger til bl.a. skole og eldreomsorg, skriver Heidi Greni.

 


Kommunalminister Jan Tore Sanner har sendt forslag til nytt inntektssystem for kommunene på høring. Han foreslår store endringer som vil flytte penger fra små og mellomstore kommuner til de største. Landets 10 største kommuner vil tjene 890 millioner kroner på omleggingen. Forslagene til Sanner bryter med faglige råd ved at spredtbygdhet og reiseavstander gis mindre vekt i fordeling av penger til bl.a. skole og eldreomsorg. 


Sanners mål med nytt inntektssystem blir kommunisert tydelig: Kommunesammenslåing skal lønne seg! Derfor legges det opp til ny fordeling av de statlige overføringene til kommunene. Tidligere har partiene sagt at inntektssystemet for kommune ikke skal brukes til å påvirke kommunenes arbeid med kommunereformen. Nå gis det motsatte signalet. Kommuner som mener tjenestetilbud og lokaldemokrati vil tape på kommunesammenslåing, skal miste så mye inntekter at de presses til ny vurdering.
 

Stortinget vil neppe gi sin tilslutning til regjeringens opplegg for fordeling av penger til kommunene. Forslagene vil øke ulikhetene. Mens inntektssystemet for kommunene tidligere er brukt for å gi folk mest mulig lik tilgang på velferdstjenester uavhengig hvor du bor i landet, går regjeringens forslag motsatt vei. De håper det vil føre til færre kommuner, men underslår at det også vil føre til større ulikheter i levekår og  sterk sentralisering av bosettingen her i landet. Det kommer i konflikt med stortingsflertallets mål for samfunnsutviklingen.
 

Arbeiderpartiets Martin Kolberg sa klart nei til regjeringens forslag til inntektssystem for kommunene da han deltok i en debatt på Fagforbundet og Lokalsamfunnsforeningens konferanse 28. januar. Han støttet Trygve Slagsvold Vedums avvisning av et inntektssystem som er mer rettet mot å presse fram kommunesammenslåinger enn i å gi folk lik tilgang på velferdstjenester. Regjeringen er avhengig av KrFs og Venstres støtte på Stortinget for å få inntektssystemet vedtatt. Vi venter spent på hva disse partiene mener. Holder de fast ved egne uttalte mål om likeverdighet mellom by og land, små og store kommuner, så må de også si et klart nei.