Meny
Bli medlem

? Stortinget tok klimainitiativet når regjeringen sviktet

Sist endret: 27.09.2020
? Regjeringas energimelding var svak og passiv. Derfor har Stortinget gjort et stort arbeid for en nasjonal strategi som er offensiv og bidrar til klimaomstilling, sier Arnstad.­– Energimeldinga som regjeringen la fram i april var overraskende svak og passiv. Derfor har Stortinget gjort et stort arbeid for å etablere en nasjonal strategi for det norske energisystemet som er offensiv og bidrar til klimaomstilling, forteller Marit Arnstad (Sp) i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

– Fra Senterpartiets side er viktig at det settes noen langsiktige mål for energipolitikken. Perioden etter de grønne sertifikatene må avløses av nye satsinger, på teknologi og kommersialisering av fornybar energi, særlig hydrogen, havvind og solenergi. Det vil gagne klimaomstillingen, og det vil kunne skape næringsvekst og arbeidsplasser – hvis det politiske lederskapet er tilstede og kjenner sin besøkelsestid, sier Arnstad.

Men sentrum/periferi-konfliktene i norsk politikk kom også til syne i denne saken – og Stortinget avviser et forslag fra Senterpartiet om å utrede en ordning for utjamning av nettleie i hele landet.

– I dag er nettleien til dels mye dyrere for husstander og næringslivet i distriktene. Dette er i strid med vårt samfunnssyn. Vi mener nettkostnader er en samfunnskostnad som bør fordeles noenlunde likt på alle brukere. Det er derfor helt nødvendig å justere distriktsulempene ved politiske grep. Jeg er glad for at Ap, SV og MDG støtter oss i dette, men desto mer overrasket over at KrF og Venstre ikke gjør det, sier Arnstad.

Det skapte oppstuss blant kraftkommunene og kraftfylkene at regjeringen ville nedsette et ekspertutvalg for å endre ordningen med konsesjonskraft og -avgifter. Ordningen sikrer at en del av verdiene som skapes på grunnlag av vannkrafta, blir tilbakeført til lokalsamfunnene hvor kraftverkene ligger.

– På grunn av motstand fra Stortinget, har statsråden nå lagt utvalget bort. Men statsråden har i brev til Energi- og miljøkomiteen klargjort at han holder døra åpen for å foreslå endringer gjennom såkalte «forbedringer» og «forenklinger», forklarer Arnstad.