Meny
Bli medlem

Stortingsflertallet svikter distrikts-Norge

Sist endret: 27.09.2020
- Distriktene er den store taperen i kommunalbudsjettet som flertallspartiene gir sin tilslutning til i dag. Ikke engang på økt samferdselssatsing lever de opp til tidligere løfter, sier Heidi Greni.

Fra det rød-grønne budsjettforslaget for 2014 til det blå-blå budsjettet for 2015 er bevilgningene til distrikts- og regionalpolitikken over Kommunaldepartements budsjett redusert med ca. 30%.   Fylkeskommunenes midler til regionalt utviklingsarbeid er redusert med 450 millioner på disse to årene.  Dette følges av reduserte rammebevilgninger til distriktsfylkene og manglende oppfølging av regjeringspartienes løfter om satsing på mer penger til vei. 

- Distriktene er den store taperen i kommunalbudsjettet som flertallspartiene gir sin tilslutning til i dag. Jeg hører regjeringspartienes talspersoner si at de satser på distriktene gjennom økt samferdselssatsing, men ikke engang på dette området lever de opp til tidligere løfter, sa Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson, Heidi Greni, i budsjettdebatten i Stortinget 9. desember.

Greni viste til at Senterpartiet styrker kommunesektoren med totalt 3,7 milliarder ut over regjeringens opplegg i sitt budsjettforslag. Veksten i frie inntekter til kommunene og fylkeskommunene er til sammen 2,5 milliarder.   Partiet øker rammene til regionalt utviklingsarbeid med 600 millioner kroner og til vedlikehold og fornying av fylkesveinettet med 440 millioner kroner.  Senterpartiet legger også inn bevilgninger til et fond ved naturkatastrofer som kommuner og fylker kan søke midler fra.