Meny

Stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås tale til Landsmøtet i Senterpartiet

Sist endret: 16 03 2017

 

Gode landsmøte:

 

Sp er partiet nært folk. Partiet som tar hele landet i bruk, som vet at gode samferdselstilbud er en forutsetning for verdiskaping og bosetting. Vi vil bygge ned avstander, bygge bedre og sikrere veger. Bygge bedre jernbane for både folk og godsfrakt. Vi vil styrke kollektive løsninger, og bruke riksveg nr 1, som er ferdig brøyta og salta, til mer godsfrakt i tillegg til å frakte folk.

Regjeringen har overdreven tro på omorganisering og blind tro på liberalisering! Sp har tro på å bygge landet og bruke penger på nettopp det, og ikke på penger til mer papirflytting og tegning av nye " bokser"

Sp vil ha anstendige arbeidsvilkår i transportsektoren. Vi mener det er nødvendig med allmenngjøring av tariffavtalen for godstransport. Vi vil sikre norsk luftfart. Vi har lagt fram forslag om en egen stortingsmelding om dette, der en går igjennom regelverk og arbeidsvilkår. Vi vil stramme opp kabotasjeregelverket.

Som jeg innleda med, Sp vil få mere av godstrafikken bort fra vegen og over på jernbane og sjø. Vi foreslo i vårt alternative budsjett styrka bevilgninger til vedlikehold av jernbane, og en kraftig styrking av investeringer til havner, farleder og incitamentordninger for godsoverøring til sjø.

Landsmøte. Fylkeskommunen er viktig for mange samferdselstilbud, ikke minst de som er nært folk. Sp vil ha en stort løft til fylkesveger. Rene penger på bordet, og ikke bare rentestøtte for lån. Sentervenner drifta av hurtigbåter og ferieturer må sikres. Da trenger kystfylkene mere penger, slik at båttransporten kan opprettholdes. Nå står ruter i fare for å bli lagt ned, eller få en standard som er for dårlig. Vi trenger en investeringspakke for fornyelse av hurtigbåt- og ferjeflåten. Grønn teknologi må inn, og ut med gamle forurensende båter som heller ikke er universelt utformet.

Gode landsmøte, vi skal stå på for nærhet, trygghet og demokrati. Vi er partiet nært folk, for levende bygder, grønne byer og små forskjeller.