Meny

Støtt opp om distrikts- og bydelsskolene!

Sist endret: 16.03.2017 #Vestfold
Flere kommuner i Vestfold står ovenfor endringer i skolestrukturen de nærmeste årene. Senterpartiet i Vestfold støtter opprettholdelse av distrikts- og bydelsskoler i kommunene. Senterpartiet i Vestfold tror det er viktig for nærmiljøer, små tettsteder og bydeler at det er plass til de mindre skolene.

Skoler skal være viktige samlingspunkt i lokalmiljøet for å gi en trygg forankring, og oversiktlige oppvekstmiljøer, samt være et godt grunnlag for at foreldre og foresatte kan delta aktivt i skolens virksomhet. Opprettholdelse av distrikts- og bydelsskoler vil gi mange elever mulighet for kort og sikker skolevei. 

 

Det forutsettes at lærere og fagpersoner har høy kompetanse slik at elevene får gode pedagogiske rammer.

 

Elevene skal oppleve skolen som et godt sted å være med store læremuligheter.  Skolen skal medvirke til at elevene får dannelse og blir gitt mulighet til å delta på en ansvarlig og selvstendig måte i samfunnslivet.

 

Det må legges opp til åpen dialog mellom kommune, foreldre og skole, for å få til løsninger som foreldrene kan være trygge på.