Meny

Støttespillerne lover bedre tider

Sist endret: 16 03 2017

Leserinnlegg.

 

 

VENSTRE OG KRF. LOVER BOT OG BEDRING?

Videregående skoler, ferjer, hurtigbåter busser, fylkesveier og kultur er avhengig av økonomiske forutsetninger. Nå reduserer den blåblå regjeringen mulighetene.

 

Fylkestinget har fått en sak om økonomiske forutsetninger for 2015 – 2018. Der heter det: «Etter at Stortinget i juni 2014 vedtok et nytt inntektssystem for fylkeskommunene er de økonomiske forutsetningene for Nordland fylkeskommune dramatisk endret."

For Nordland vil virkningene bli en reduksjon på flere hundre millioner kr.  Fylkesrådet, bestående av Ap, Høyre og Krf, legger til grunn at dette vil bety store nedskjæringer både til drift og investeringer. De konkrete forslagene vil komme i desember møtet der årsbudsjett og økonomiplan vil bli behandlet.

I praksis står vi foran mer sentralisering og svekket tjenestetilbud.

Kommuneproposisjonen ble vedtatt av Høyre, Frp, Krf og Venstre. Nå sier Krf og Venstre sier at de angrer på vedtaket. De lover bot og bedring. Når statsbudsjettet kommer til Stortinget, vil Venstre og Krf arbeide for at reduksjonene skal bli mindre enn tidligere vedtatt. Det må likevel bety reduksjoner. I så fall er også Venstre og Krf ansvarlig for at Nordland må redusere på tjenestetilbudet til bl.a skoleelever og samferdsel i distriktene.

Da inntektssystemet ble behandlet av Stortinget, fremmet Sp/SV følgende forslag som ble nedstemt av Høyre, Frp, Venstre og Krf:

"Stortinget ber regjeringen legge til grunn at inntektssystemet for fylkeskommunene blir uendret i 2015 og at regjeringen legger til rette for en god prosess, med høring og konsultasjoner med fylkeskommunene før forslag til endringer i inntektssystemet fremmes i kommuneproposisjonen 2016".a

Vi går en spennende høst i møte. For distriktsfylker og kommuner i distriktene kan det bli vanskelige tider.

Er dette overraskende. Nei! Det var jo dette regjeringspartiene gikk til valg på. Reduksjon av offentlig sektor og sentralisering er blåblå- politikk. Men Venstre og Krf. bør ikke støtte en slik utvikling. Det er stortingsvalg igjen i 2017.

Jon Tørset

Gruppeleder Nordland Senterparti