Meny
Bli medlem

Struktur er ikke svaret

Sist endret: 27.09.2020
- Vi er alle enige om at endringene samfunnet står foran vil kreve omstilling på mange områder, men strukturendringer som bare medfører sentralisering og større enheter er et dårlig svar på komplekse utfordringer i offentlig sektor, sier Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet.


Regjeringen vil i følge trontalen fornye, forenkle og forbedre. Men medisinen er den samme. Raske resultater skal oppnås med strukturendringer på en rekke områder. I trontalen varsler regjeringen at det neste år skal fortsette arbeidet med kommunesammenslåing, det vil bli foreslått en nasjonal helse- og omsorgsplan, ny politireform og strukturen i høyere utdanning skal gjennomgås.

- Felleskap, tillit og folkevalgt styring vil brytes mot markedsinteresser og ønsket om store enheter, sier Arnstad. - Regjeringen vil sette i gang store irreversible endringer uten at vi vet om det løser de faktiske utfordringene.

- På transportsektoren er det positivt at regjeringen vil følge opp den rødgrønne regjeringens ambisjoner om bompengereform og satsing på kollektivtransport i storbyene. Trontalen sier ingenting om hvordan et utbyggingsselskap for transport skal innrettes, men risikoen er et dette bare blir en ordning for å kunne låne penger til samferdselstiltak sier Arnstad.