Meny
Bli medlem

Struper høgskolene i Innlandet

Sist endret: 27.09.2020
- Jeg er svært overrasket over at regjeringen struper høgskolene i Innlandet, sier utdanningspolitisk talskvinne i Sp Anne Tingelstad Wøien, og viser til kuttforslag som både høgskolene i Lillehammer, Gjøvik og Hedmark har fått. Hver institusjon skal ta blant annet ta generelle kutt som kalles «effektivisering».

Hver institusjon skal ta blant annet ta generelle kutt som kalles «effektivisering». - Jeg synes det er merkelig at regjeringen på denne måten svekker institusjonenes mulighet til faglig utvikling og økt forskningsaktivitet i institusjonene, sier Tingelstad Wøien.

- Jeg synes også det er svært oppsiktsvekkende at en regjering som sier de vil satse på kunnskap og internasjonalisering velger å gå til det skritt å innføre skolepenger for studenter utenfor Europa.

- Innføring av skolepenger bryter med gratisskoleprinsippet og vil gjøre det vanskeligere for et høgkostland som vårt å tiltrekke seg utenlandske studenter, sier Tingelstad Wøien, som påpeker at dette vil få store konsekvenser særlig for høgskolen i Gjøvik som har et stort internasjonalt miljø. - Jeg frykter at dette kan være et første skritt på vegen mot skolepenger for alle, sier Tingelstad Wøien.