Meny

Studiering på forslag til Stortingsprogram 2013-17

I forbindelse med programkomitéen i Senterpartiet har laget forslag til Stortingsprogram for 2013-17 er det laget en studiering til arbeidet med denne i lokallaga.

I Enebakk vil vi jobbe med denne på medlemsmøtene våre på onsdager kl 19 i formannskapssalen den 19/9, 17/10, 7/11.

Den 21/11 blir det årsmøte kl 19.00. Sted for dette er ikke avklart enda, men det er naturlig å ta opp noen punkter i dette arbeidet etter at den formelle delen av årsmøtet er ferdig. Til slutt har vi satt opp et mulig møte på stabburet hos Kjell Dehli lørdag den 24/11 hvis vi ikke har fått gjort alt vi skal på de forrige kveldene.

Den som ønsker studiehefte i papirformat tar kontakt med Hans Kristian Solberg på 90 52 80 91.