Meny

Styrk friidretten i Fyllingsdalen

Ove Sverre Bjørdal roste Friidrettslaget Frisk for innbyggeriniativet om å legge naturgress i stedet for kunstgress på idrettsanlegget ved Fyllingsdalen vg. skole. Initiativet kom for å sikre friidretten gode nok vilkår. Han fremmet forslaget: "Saken sendes tilbake med sikte på å vurdere å legge kunstgras på Varden og naturgras på Fyllingsdalen stadion slik at den blir en fullverdig stadion der det både kan avvikles fotballkamper og friidrettsstevner".