Meny

Styrk hurtigbåttilbudet på Oslofjorden

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Senterpartiet ber Buskerud fylkeskommune engasjere seg i å få staten til å sette i gang en mulighetsstudie for økt bruk av sjøbasert kollektivtransport, med det formål å styrke blant annet hurtigbåttilbudet på Oslofjorden. Dette kom frem i et forslag fremlagt av Ole Johnny Stavn, i Senterpartiet, på vegne av Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Forslaget lyder som følger: "Hovedutvalget for samferdsel i Buskerud fylkeskommune anmoder de berørte fylkeskommuner, i samarbeid med de involverte  kommuner om å ta kontakt med Regjeringen med det formål å sette i gang en mulighetsstudie for økt bruk av sjøbasert kollektivtransport."

Forslaget ble enstemmig vedtatt i hovedutvalget for samferdsel i forrige uke.

Det ligger en stor ubenyttet kapasitet i å transportere flere personer sjøveien, i stedet for å stå i kø på bilveier, buss og tog, sier Gruppeleder for Senterpartiet Ole Johnny Stavn.

Transport på sjø er mer klimavennlig, gir mindre slitasje på veier og mer trafikksikkert, sier Stavn.

Det ligger også mange nye spennende muligheter i bruk av båter som går på strøm og gass.

Nå må staten få opp øynene for denne viktige transportåren, og jeg ber om at regjeringen setter fart i arbeidet med en mulighetsstudie for økt bruk av sjøbasert kollektivtransport, avslutter Ole Johnny Stavn!