Meny
Bli medlem

Styrk innovasjon og gründerskap ? i hele landet!

Sist endret: 27.09.2020
Innovasjon og gründerskap skjer ikke bare i de store byene, det skjer rundt omkring i hele landet. Kommunene må kunne tilrettelegge for innovasjon slik at arbeidsplasser og kompetanse styrkes. Vi må sikre konkurransekraften i distriktene slik at norsk næringsliv også i fremtiden er mangfoldig, med tanke på folk og geografisk plassering.

Norske kommuner må ha et økonomisk handlingsrom for å kunne tilrettelegge for gründere. Med regjeringens politikk fratas kommunene dette handlingsrommet. Blant annet kuttet regjeringen 20 millioner i regionale utviklingsmidler i 2015 – midler som skal støtte opp om blant annet innovasjon og entreprenørskap. Senterpartiet la inn en økning på 600 millioner kroner i sitt alternative budsjett for 2015, som er en tydelig satsing sammenlignet med regjeringens kutt.

Senterpartiet mener at en kultur for innovasjon og entreprenørskap starter med de yngste. Vi må gi barn og ungdom rom for kreativitet og nysgjerrighet og styrke den praktiske skolen. Det er helt avgjørende at ildsjelene og nytenkerne blir heiet fram, uansett alder – og at vi alle feirer deres fremgang og suksess.

Skal vi bringe Norge videre, kreves det pågangsmot og evne til å se nye muligheter. Senterpartiet vil føre en politikk som utløser potensialet for verdiskapning og nye arbeidsplasser, i hele landet.