Meny
Bli medlem

- Styrk lokalpolitiet, ikke raser det!

Sist endret: 27.09.2020
Sp har lenge vært en tydelig motstander av politireformen, og er svært bekymret over måten den har blitt gjennomført på. - Det er på tide å styrke lokalpolitiet, ikke rasere det, sier Jenny Klinge.


 
1. desember må kommunene ha sagt sitt om regjeringens politireform. Da går nemlig den nasjonale høringsfristen ut. Senterpartiets justispolitiske talskvinne, Jenny Klinge, hamrer løs mot prosessen og mener regjeringen viser manglende respekt for lokaldemokratiet og Stortingets føringer.
 
- Sp har foreslått å utsette høringsfristene for kommunene slik at det kunne gjennomføres forsvarlige prosesser lokalt, i tillegg til at Stortinget skulle be statsråden om å sikre at de lokale prosessene skjer i tråd med Stortingets føringer. Begge forslag ble stemt ned, sier Klinge.
 
Stortingets forutsetning var at det skulle være lokal medvirkning og eierskap. Blant annet skulle de berørte kommunene være representert i styringsgrupper som skulle arbeide med de lokale prosessene. I praksis ble det slik flere steder at kun ett eller to medlemmer fra regionrådene ble inviterte til å sitte i gruppene.  Flere ganger i høst har Senterpartiet utfordret Anundsen på de prosessene som de mener har gått i feil retning.
 
- Vi har videreformidlet de frustrasjonene som lokalpolitikere har hatt knyttet til tidspress, manglende informasjon og deres frykt for at lokalpolitiet vil ødelegges. Statsrådene har vært avvisende i alle disse spørsmålene, forteller Klinge.
 
- Det er provoserende hvordan regjeringen og justisministeren får landets mange små og mellomstore lensmannskontor til framstå som steder der politiet stort sett sitter inne og varmer kontorstolsetene. Vi i Senterpartiet er fullt klar over hvor mye viktig forebyggende arbeid som blir gjort også ved mindre lensmannskontor. Vi vet at lokalkunnskap er avgjørende for å løse mange saker på en god måte, sier Klinge.
 Klinge har også reagert kraftig på at penger ikke har kommet ut i politidistriktene slik regjeringen har lovet, og pekt på at gjennomføringen av reformen har presset ressursene i distriktene slik at det har gått utover politiet sine vanlige oppgaver flere steder.
 
- Først nå har Anundsen innsett at pengene ikke går der de skal, og vil nedsette et utvalg som skal finne ut av hvorfor pengene stopper på toppen. Til tross for at politiets omfattende konsulentbruk har vært sterkt kritisert, er det nettopp eksterne konsulenter som skal gjennomgå pengebruken i politiet. Hvor stor sjanse er det for at de eksterne konsulentene vil peke på eksterne konsulenter som en for stor utgiftspost hos politiet? spør Klinge.
 
Senterpartiet har lenge vært en tydelig motstander av politireformen, og er svært bekymret over måten den har blitt gjennomført på.
 
- Det er på tide å styrke lokalpolitiet, ikke rasere det. Derfor foreslo Senterpartiet en økt bevilling til politidistriktene på en halv milliard kroner i alternativt statsbudsjett. Det er ikke for sent å snu, og nå må vi ta på alvor den store motstanden som folket har mot den utstrakte sentraliseringen som er i ferd med å skje i politiet, avslutter Klinge.