Meny
Bli medlem

Styrk skolehelsetjenesten og sats på tilpasset opplæring!

Sist endret: 27.09.2020 #Hordaland
Alexander Fosse Andersen i Senterungdomen på Sps landsmøte

 Gode landsmøte,

Vi står overfor store utfordringer. Vi har klimautfordringer som må løses, vi sliter med å skaffe nok boliger og vi har utfordringer med å løse viktige oppgaver i helsesektoren. Skal vi løse disse utfordringene må det satses på skole. Det er gjennom skolen vi utdanner fremtidas klimaforskere, fremtidas ingeniører, fremtidas snekkere og hjelpepleiere.

 Landsmøte, hver og en av oss innehar kunnskaper og ferdigheter som samfunnet trenger. Vi trenger en skole der alle elever opplever mestring og motivasjon, en skole med lærere som ser hver elev.  Tilpassa opplæring handler om å utnytte de ferdighetene hver og en av oss har for å kunne lære mer. Elever som liker å snekre og bygge skal kunne lære norsk og matte ved å bruke hammer og spiker, og elever som lærer best gjennom å lese bøker, skal selvsagt få lov til det.

 Vi  skal ikke være redd for å stille krav til elever om hva de skal lære, og vi trenger kunnskap om læringsmål blir nådd,  noe vi blant annet får gjennom nasjonale prøver. Nasjonale prøver skal gi oss kunnskap om læring og være et verktøy for å tilpasse opplæringen bedre, ikke et verktøy for rangering av skoler. 

Mange unge sliter psykisk. Årsakene er mange. Etter min mening er den mest målrettede måten å møte ungdom som sliter gjennom en god skolehelsetjeneste. Skolehelsetjenesten skal være et lavterskeltilbud, men når skoler med 900 elever har tilbud med helsesøster én dag i uka, sier det seg selv at det er stykke igjen før målet er nådd. Skolehelsetjenesten må styrkes slik at de som trenger hjelp møter lyttende ører og ikke stengte dører.