Meny
Bli medlem

Styrker mat og helse i skolen

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Kunnskapsdepartementet dobler sin støtte til Landslaget for mat og helse i skolen, og vil med det bidra til kompetanseheving for de som underviser i faget.
  • Gode oppvekstsvilkår for barn og unge er blant de viktigste oppgavene i samfunnet. Gode vaner knyttet til helse og mat etableres tidlig. Vi må gjøre mer for å forebygge framfor å reparere, og dette tiltaket vil bidra til det, sier Stine Renate Håheim, stortingsrepresentant for AP.

 

Landslaget for mat og helse (LNHS) er en ideell medlemsorganisasjon med formål å styrke opplæringen i faget mat og helse i grunnskolen og øke faglig og didaktisk kompetanse hos lærerne.

Leder, Inger Lise Fevang Jensen, er glad for at støtten økes, og mener dette er en anerkjennelse av det viktige arbeidet mange mat- og helselærere bidrar med i folkehelsearbeidet. 

  • Dette vil gi oss større mulighet til å nå lærere som trenger etterutdanning. Vi kan nå lage regionale kurs, materiell og satse på tidsskriftet vårt, alt dette vil bidra til viktig kompetanseheving.

 

Regjeringen har lagt frem en Folkehelsemelding med stort fokus på forebygging og understreker at skolen spiller en hovedrolle i barns og unges liv. I denne meldingen varsler regjeringen også at det vil bli etablert et nasjonalt senter for ernæring, fysisk aktivitet og helse i barnehager og skoler til høsten. Senterpartiets 1. kandidat i Vestfold, Kathrine Kleveland, viser til at barn som slipper tidlig til i matlagingen tar sunnere matvalg som voksne.

  • Den viktigste kunnskapen vi kan gi barn og unge er kunnskapen om å lage sunn og god mat, og nå legger den rødgrønne regjeringen til rette for et kompetanseløft for de som underviser, sier hun.

 

  • Den rødgrønne regjeringen har innført ordning med gratis frukt og grønt og mer fysisk aktivitet fordi vi vet at sunne og mette elever lærer mer på skolen. Vi har et bredt syn på læring, og er glade for at vi nå øker støtten til Landslaget for mat og helse som gjør en viktig jobb, sier Håheim.

 

Fevang Jensen oppfordrer til skoleeiere og rektorer om å løfte frem og satse på mat- og helsefaget.

  • Mat- og helsefaget spiller en viktig rolle i den generelle folkehelsearbeidet. Vi vet at det er sosiale forskjeller når det gjelder helse, og i skolen kan vi drive viktig forebygging fordi her når vi alle barn og unge.

 

 

 

For mer informasjon eller ytterligere kommentarer:

Stine Renate Håheim (92028522)

Kathrine Kleveland (92825162)

Inger Lise Fevang Jensen (92049158)