Meny
Bli medlem

Styrket jordmortjeneste der du bor

Sist endret: 27.09.2020
-Gravide og nyfødte må møte en bedre utbygd kommunal jordmortjeneste enn i dag, sier Senterpartiet ved Kjersti Toppe og Jenny Klinge. De fremmet 6. mai representantforslag i Stortinget om å styrke den kommunale jordmortjenesten.

Jordmortjenesten i kommunene er svært viktig for en god svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Jordmortjenesten ble lovfestet i 1995, likevel er det bare om lag 0,7 jordmødre per kommune i Norge

-    Det er i dag for lav jordmordekning i kommunene til at jordmortjenesten kan oppfylle de forventningene som ligger i Stortingets vedtak og de faglige retningslinjene for svangerskaps- og barselomsorgen utgitt av Helsedirektoratet, slår nestlederen i helse- og omsorgskomiteen Kjersti Toppe fast.

-    Jeg synes det er alvorlig når gravide, barselkvinner og nyfødte ikke får den oppfølgingen alle er enige om at de burde ha hatt. Gravide skal kunne velge å gå til jordmor under graviditet, men mange steder er dette ikke noe reelt valg.  Liggetiden på norske barselavdelinger har gått ned uten at oppfølgingen etter at mor og barn har kommet hjem, har blitt nevneverdig bedre, sier Toppe.

-    Når gravide, barselkvinner og nyfødte får god oppfølging av jordmor er dette også godt forebyggende folkehelsearbeid og flere enkeltstudier viser at sykefraværet blant gravide går ned når de får god oppfølging av jordmor, sier Toppe.

Det har i mange år vært stor faglig og politisk enighet om viktigheten av jordmortjenesten i kommunene. Likevel er det i dag for få jordmødre i kommunene, det vil Senterpartiet gjøre noe med og foreslår derfor at Stortinget skal be regjeringen om å:
1.    prioritere den kommunale jordmortjenesten i de årlige budsjettene for å sikre en opptrapping i tråd med Stortingets målsettinger for jordmortjenesten.
2.    endre finansieringsordningen for jordmortjenesten på bakgrunn av en evaluering av takstordningen for jordmødre, slik at det blir mer attraktivt for kommuner å ansette jordmødre.  
3.    sørge for finansieringsordninger for jordmortjenesten som stimulerer til samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten og desentraliserte tilbud.
4.    sikre at utdanningskapasiteten for jordmødre samsvarer med målene Stortinget har satt for jordmortjenesten.
5.    utarbeide en strategi for økt bruk av heltidsstillinger i den kommunale jordmortjenesten, for å hindre frafall og sikre samfunnsnyttig anvendelse av jordmødrenes 5- årige utdanningskompetanse.

-    Stortinget har gjentatte ganger slått fast at jordmortjenesten i kommunene må styrkes og får nå anledning til å vise ved handling at partiene mener alvor. Jeg har derfor store forventninger til at Senterpartiet vil få støtte i Stortinget for forslaget om å lage en bedre jordmortjeneste for gravide, barselkvinner og nyfødte, avslutter Kjersti Toppe.