Meny
Bli medlem

Sundtoft på dypt vann

Sist endret: 27.09.2020
I et intervju med Bergens Tidende i går varslet miljøvernminister Tine Sundtoft at hun vil tillate to typer genmodifisert mais i Norge. Hun sa da at maisen ikke utgjør noen uakseptabel risiko for salg i Norge. I dag har kritikken mot Sundtoft kommet fra flere hold, sier Trygve Slagsvold Vedum.

I en pressemelding fra Sundtofts eget departement i dag benekter departementet at de har tillatt genmodifisert mais i Norge og sier de nå vil vurdere saken nærmere.

-    Det er tydelig at miljøvernminister Sundtoft er på dypt vann i denne saken. I går sa hun at hun ville tillate salg av genmodifisert mais i Norge, i dag sier departementet at de vil ha en prosess rundt saken. I tillegg sier departementet nå at disse produktene har vært tillatt i Norge i flere år. Det faller på sin egen urimelighet å hevde at genmodifisert mais har vært tillatt i flere år når miljøvernministeren så sent som i går sa at hun ville åpne for dette. Inntil i oktober i fjor var jeg landbruks- og matminister og fulgte GMO-saken tett. Disse maistypene ble aldri tillatt solgt i Norge av den rødgrønne regjeringen. Tvert i mot hadde vi helt til vi gikk av en svært restriktiv holdning til genmodifiserte produkter, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Ifølge Genteknologilovens paragraf 10 kreves det ikke godkjenning for omsetning av et genmodifisert produkt som er godkjent for omsetning i et annet EØS-land. Myndighetene kan likevel forby eller begrense omsetningen dersom den medfører risiko for helse eller miljø, eller omsetningen for øvrig er i strid med genteknologilovens formål. Den rødgrønne regjeringen vurderte helt til sin avgang et forbud, dermed ble aldri produktene tillat under den rødgrønne regjeringen.

-    Det at Sundtoft nå sier at produktene har vært tillatt i flere år, mens hun senest i går kveld ga inntrykk av at det var en godkjenningsprosess på gang viser at hun nå fossror for å komme seg bort fra en sak som hun først i dag har innsett at blir dårlig mottatt i befolkningen. Det er ikke første gang denne regjeringen skylder på den forrige regjeringen for beslutninger de selv har ansvaret for. De har sittet ved makten i over et år, ansvaret for denne åpningen for genmodifisert mat er Sundtofts og Høyres egen, sier Vedum.

-    Senterpartiet er i mot å innføre genmodifiserte sorter i Norge. Vi vet foreløpig for lite om konsekvensene til å tillate slike produkter. Dette er første gang det åpnes for å selge genmodifisert mat i norske dagligvarebutikker. Det er trist at regjeringen gir etter for EU og globale storkonsern i en så viktig sak. Vi skal gjøre alt vi kan for å stoppe denne saken i Stortinget, avslutter Vedum.

For ytterligere kommentar:

Anne Marie Aanerud, politisk rådgiver: 95 78 83 36
Lars Vangen, mediarådgiver: 99 24 01 87