Meny
Bli medlem

- Svak jordbruksavtale

Sist endret: 27.09.2020
Staten og Norges Bondelag er enige om en avtale i jordbruksoppgjøret. - Det er en svak avtale, men forhandlingsretten innebærer også en rett til å inngå dårlige avtaler, sier Geir Pollestad.

 

 

- Vi forholder oss til at Bondelaget har valgt å inngå avtale om jordbruksoppgjøret. Det er en svak avtale, men forhandlingsretten innebærer også en rett til å inngå dårlige avtaler, sier Geir Pollestad, stortingsrepresentant for Senterpartiet og leder av næringskomiteen.

Statens tilbud i forhandlingene hadde et kutt i overføringene på 70 millioner kroner.

- Det er oppsiktsvekkende å se at regjeringen har så små ambisjoner for norsk matproduksjon, fortsetter Pollestad.

- Vi vil under stortingsbehandlingen utfordre KrF og V på om de deler regjeringens lave ambisjonsnivå for norsk landbruk. Senterpartiet mener det i stortingsbehandlingen må vedtas en opptrappingsplan for landbruket slik at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper tettes, avslutter Geir Pollestad.