Meny

Svar til Johan Ellingsen

Sist endret: 20 03 2017
Ser at Johan Ellingsen igjen prosederer sitt forslag på nasjonalpark i Østmarka. Dette er tanker som Venstre foreløpig er alene om. Alle berørte kommuner avviste heldigvis dette forslaget i forrige runde.

Skog er til for og brukes, ikke vernes. Østmarka har allerede et landskapsvernområde, pluss at vi har markaloven som ivaretar de verdiene han er ute etter.

Skog må brukes, ikke vernes. Alle trær har begrenset levealder, og kan ikke settes på museum.

Folk flest setter pris på å gå i velskjøttede skoger. Fortrinnsvis der det er lagt til rette for stier og løyper.

Skogbruket og friluftsorganisasjoner og andre brukere har opparbeidet et godt samarbeid.

Jeg håper at kommunene rundt Oslo for fremtiden vil avvise dette forslaget.

Jeg vil i hvert fall gjøre mitt til at Enebakk avviser det.

 

Thorvald Ungersness

3. kandidat Enebakk Senterparti.