Meny

Svar til ordføreren om kommunesammenslåing

Det er flott at ordføreren kommer på debattbanen i saken om kommunesammenslåing. Etter at de tre ordførerne/privatpersonene i Follo sendte brev til Fylkesmannen har det vært ganske tyst om saken.

I folkestyrepartiet Senterpartiet er vi fortsatt av en slik mening at initiativ om kommunesammenslåing skal komme nedenifra. De siste årene så er det helt riktig, som ordfører svarer, at flere ordførere har blitt mer positive til kommunesammenslåing. Det ordføreren unnlater å si noe om er at de fleste kommunene som har slått seg sammen er Senterpartistyrte.

Et av argumentene en gjerne hører for å slå sammen kommuner er at en da vil få kuttet ut noen ordførere. Men i den andre enden får en gjerne enda høyere gasjerte storkommuneordførere og flere heldagspolitikere. Olsen slenger seg delvis med i dette koret, og slår til med den gamle plata om at Senterpartiet ikke vil slå sammen kommuner fordi vi mister noen ordførere. Etter min mening er det et billig poeng for å få fokus vekk fra hva saken egentlig handler om. Dessuten har Senterpartiet i Enebakk aldri hatt ordføreren, så vi føler argumentasjonen slår i tomme luften. En kommunesammenslåing vil føre til økt sentralisering, og innbyggerne i de nye utkantene vil få mindre fokus enn i dag, samtidig som veien til deres tjenester vil bli lengre, og ikke kortere.

Før en setter i gang og bruker fellesskapets midler på dyre utredninger så bør en ha noen formeninger om hvordan innbyggerne kan få bedre tjenester ved en sammenslåing. Hittil har vi ikke sett ett eneste konkret eksempel fra Høyre for hvordan tjenestene skal bli bedre for Enebakks innbyggere ved en sammenslåing. For oss er det et litt tynt grunnlag å sette i gang en skikkelig utredning på.

Ingen kommuneorganisering vil være perfekt, uansett hvordan modell en velger. For Enebakk Senterparti er det viktig at de store tjenesteområdene som kommunen leverer innen helse/omsorg og oppvekst/skole styres av lokale folkevalgte. Det er her vi bruker de store pengene, og det vil være her en eventuelt kan hente ut noen større gevinster økonomiske ved en sammenslåing. Ved å flytte makta ut av kommunen flyttes også fokus vekk fra Enebakk. For oss er det viktigere at det er enebakkinger som selv bestemmer hvordan skolen skal være i bygda vår, enn har innbyggerne i Ski skal ha større innflytelse på dette feltet enn oss. Enebakk vil uansett bli en minoritet i en ny storkommune. Enebakk Senterparti har dessuten i det store vært godt fornøyd med de interkommunale samarbeidene vi har deltatt i til nå.

I Danmark, med deres lille geografiske utstrekning, reduserte en i 2006 fra 270 til 98 kommuner. Evalueringsrapporter av prosessen viser at det har blitt mer, og ikke mindre byråkrati. På kun to år har det blitt 1650 flere byråkrater. Framfor en besparelse på byråkrati har en fått en økning i utgiftene for kommunene. Det var neppe det som var planen.

Senterpartiet står fortsatt på standpunktet om at en sammenslåing må bli til ved at innbyggerne i de gjeldene kommunene selv vil slå seg sammen. Vi noterer oss at både Høyre, Frp, Venstre og KrF ikke støtter dette prinsippet.

Hans Kristian Solberg,

leder Enebakk Senterparti

 

Les også innlegget under lenken til høyre på sidene til Enebakk Avis