Meny

Svar til Utdanningsforbundet fra Senterpartiet

Da Sp ble med i den rødgrønne regjeringen, som tok over etter Kjell Magne Bondevik, Erna Solberg & co, hadde vi et krystallklart krav (ved siden av å holde Norge utenfor EU), og det var et løft i kommuneøkonomien. Det fikk vi til, og det er videreført i årene etterpå.

Som lokalpolitikere blir vi nok aldri fornøyd i forhold til hvor store ressurser for å løse våre oppgaver. Allikevel kan vi etter åtte år med rødgrønn regjering fastslå at kommunene har hatt en høyere realvekst i inntektene med Sp-statsråder enn under Jern-Erna. Vi som satt i kommunestyret den gangen husker det godt! Det er til syvende og sist ressursene som blir stilt til rådighet for kommunene som bestemmer hvor gode tjenester vi kan få til lokalt.

Senterpartiet ønsker ikke en detaljregulering av standarder for de forskjellige kommunale tjenestene. Vi mener det er kommunene selv, gjennom godt samarbeid med sine ansatte, som selv vet hvordan ressursene kan utnyttes på en best mulig måte for fellesskapets beste.

Uten en forsvarlig ressurstilgang kan en heller ikke lage gode kommunale tjenester. Det er derfor Senterpartiet ønsker å bruke midler på offentlige fellesskapsløsninger for hele samfunnet, framfor skattelette til de aller rikeste (som det ikke er så mange av i Enebakk).

 

Hans Kristian Solberg, leder Senterpartiet