Meny
Bli medlem

SvartePerspill. Ja, men rett ikke baker for smed, AP i Telemark!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Angrep er det beste forsvar det må vel tre stortingsrepresentantane fra AP Telemark ha tenkt når de hastig utformet kronikken ?Spillet om Telemark? 19.juni. For var det noen som drev svarteperspill i den saken i stortinget 17. juni så var Ap i første rekke.

Terje Lien Aasland var i duell med Kjersti Toppe Sp i NRK Telemark 15. juni. Han kunne da ikkje være med på SP forsalg om å stanse utviklingsplanen for sykehuset Telemark, for det var så viktig å fortsett planleggingen i Grenland. Men han var samtidig bekymret for akuttmottakene som ville bli nedlagt og da særlig for Rjukan.

 

Vel å bra det, så justerte Kjersti Toppe sitt forslag for å komme AP i møte: ”Stortinget ber regjeringen sørge for at Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF 2014-2016 blir vurdert på ny når det gjelder lokalsykehusene på Rjukan og i Kragerø”

Samtidig som planleggingen i Grenland skulle fortsette.

Det var fornuftig det fordi Skien trenger oppgradering av sitt sykehus. Men ikke på bekostning av Rjukan sykehus, det er vi selvsagt i mot. Vi  vil også ha pasientsikkerhet, for vi tillater oss å mene at våre liv er like mye verdt som de i Grenland.

Men nei, det kunne ikke AP være med på de skulle ha sitt eget forslag som andre skulle støtte.

Sitat:

” Stortinget ber regjeringen følge opp sykehustilbudet i Telemark, inkludert å sørge for et tilstrekkelig økonomisk handlingsrom til å gjennomføre omstillingene på en best mulig måte og ber regjeringen i forslag til statsbudsjett 2015 fremme konkrete tiltak med bevilgningsforslag  for å sikre tilstrekkelig akuttberedskap i berørte områder”.

Ja , mere ullent kan det neppe sies.

Når Terje Lien Aasland i Stortinget med høyt lydnivå og fakter frembrakte sitt budskap på en fremragene måte så skulle en tro at han var Rjukans reddende engel, i sin bekymring for akuttmottaket, særlig på Rjukan som han sa. Men nei forslaget hans er i realiteten full støtte til statsråd Bent Høie.

I ovennevnte kronikk takker de tre stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold Krf for støtten for sitt forslag. Ja, de om det, Bekkevold har vært så anonym i denne saken som det vel går ann, men dette passet han vel bra da.

Jeg synes det er trist å være vitne til den tafatte Telemarksbenken på Stortinget. De har ikke vært mye til støtte for oss her i distriktskommunene, i denne saken, i alle fall.