Meny
Bli medlem

Svartmaling og skremselspropaganda

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
I regjeringsplattformen heter det at regjeringa skal bruke målrettede skatteendringer for å styrke bondens økonomiske stilling. Målretta skatteendringer er nå lagt frem, bare med motsatt fortegn; ikke styrke, men svekke landbruket.

Statsbudsjettet for 2016 er lagt frem. For Oppland sin del er det naturlig å ta et dykk ned i landbrukskapittelet da mye av våre arealer består av landbrukImidlertid trenger man ikke noe dypdykk for å se en rød tråd i satsningsområdet forlandbruk fra FrP og Høyre.

Hva sier og hva vil egentlig dagens regjering med norsk landbruk? Slik jeg ser det brukes det mye ord men innhold og betydning er uklart. I regjeringsplattformen heter det at regjeringa skal bruke målrettede skatteendringer for å styrke bondens økonomiske stilling. Joda, målretta skatteendringer er nå lagt frem, bare med motsatt fortegn; ikke styrke, men svekke landbruket. Avskrivningssatsen er foreslått redusert med hele 2 prosent, investeringsstøtten foreslått skattebelagt, men det mest graverende forslaget her er at omsetning av gårder innen familien skal beskattes med 25 % mens salg utenom familien skal være skattefritt! Visste du at tre av fire bruk overdras internt i familien? Vet regjeringen dette? Mest sannsynlig vet regjeringen dette for det tar meg nøyaktig tosekunder å finne ut hvem som tjener på forslaget. Når et stort flertall av dagens gårder omsettes innen familien sier det seg selv at dette vil bli en inntektskilde for staten og en tragedie for landbruket.  

Forslagene blir ikke godt mottatt av bønder som jobber hardt hver eneste dag for å øke eiendomsverdien til neste generasjon. Jeg kan virkelig ikke fatte og begripe, ei heller om jeg legger litt godvilje til, at dette er noe som vil stimulere de yngre til å satse på landbruket. Listhaug snakker så varmt i mikrofonen om at en endelig ser en politikk som virker og at investeringsviljen blant unge bønder er optimistisk. Hennes blåe medspillere nikker seg stilltiende enige i bakgrunnen. Det vekker harme. Harme fordi virkeligheten er annerledes ennden fremstilles og fordi disse forslagene vil ramme familielandbruket. Politikken som nå føres er basert på ideologi og tar ikke den virkelige verden innover seg. En landbrukseiendom er ikke som en vanlig næringseiendom! Det skal ikke være slik at et gardsbruk skal ut for salg på det åpne markedet der kjøper mest sannsynlig ikke vil produsere mat men heller vil ha et fint og flott feriested. Det hele når en kjempetopp når det argumenteres for at priskontrollen bør fjernes for å rekruttere ungdommen. All sunn fornuft tilsieruavhengig av politisk ståsted, at en gård som blir solgt langt dyrere enn i dag, der salget skattlegges og kanskje 150 000 kroner i reduserte avskrivninger forsvinner – umulig kan bidra til å skape optimisme og satsningsvilje?? Dette vil ene og alene ramme de som sitter med nye og store driftsbygninger. Nye og unge bønder vil  en vanskelig oppstart. Forutsigbarhet er i høyeste grad vesentlig for de som vil satse og tenke nytt.  

Denne gangen har 9 av 10 nordmenn fått skattelette sier Siv Jensen. Hva med de som ikke fikk men heller må betale? Jeg er bekymret for signalene som sendes ut fra dagens regjering når det gjelder en av våre primærnæringer. Er det ikke viktig at vi produserer mat, selv om store deler av verdens befolkning sulter? Har vi bruk for norsk landbruk, egentlig? Det er tross alt bare 5 % av norgesarealet som benyttes til matproduksjon. Vil vi heller ha fine fritidseiendommer i stedet for en gard som produserer mat året rundt? Trenger vi jord når vi kan importere billig kraftfor? Er det nødvendig å rekruttere de yngre til dette bondeyrket? Jeg skulle likt å vite hva som diskuteres bak enkelte lukkede dører. 

I mellomtiden kan du selv velge hva du vil reflektere over;svartmaling, skremselspropaganda eller reellfakta.

Mariann Skotte, Lesja Senterparti