Meny
Bli medlem

Svekker politiet i distriktene

Sist endret: 27.09.2020
Onsdag 7/10 la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett. Den økonomiske satsingen på politiet har de siste to årene av regjeringspartiene selv blitt fremstilt som en historisk satsing på politiet. Realitetene er imidlertid at politidistriktene må kutte, utsette investeringer, samt droppe å ansette flere politifolk. Samtidig har byråkratiet og konsulentbruken i Politidirektoratet økt.

Av regjeringens forslag til statsbudsjett vil man ikke avhjelpe den situasjonen man har sett mange steder i landet. Det som prioriteres er store, sentrale prosjekter, mens hverdagspolitiet nedprioriteres. Dette vil på sikt svekke folks tillit til politiet, sier Jenny Klinge.

 

 

 

 

Hvis dette forslaget blir vedtatt, vil politidistriktene måtte velge mellom å gjøre nødvendige investeringer i materiell eller å ansette flere tjenestemenn. Det er uheldig, sier Klinge.
 
Vi vil dessverre raskt se at politiet må redusere aktiviteten for å nå de budsjettmålene som settes, uttaler Klinge.
 
Senterpartiet vil i budsjettarbeidet prioritere tiltak som bedrer politiets responstid i distriktene, og som sørger for et tilstedeværende og synlig politi over hele landet, sier Klinge.
 
Senterpartiet mener forslaget til statsbudsjett befester at regjeringens fremste mål er å sentralisere både ressurser og makt i politiet.