Meny

Sykehus trenger lokal ledelse

Sist endret: 16.03.2017
I dag har ofte ikke ledelsen på et sykehus arbeidsplassen sin på sykehuset. Det mener Senterpartiet at de bør ha, fordi det gir bedre sykehus for pasientene og bedre arbeidsplasser for de ansatte.

 

Selv de minste lokalsykehusene er store og komplekse bedrifter med mange ansatte. Stedlig ledelse med fysisk tilstedeværelse, oversikt og kjennskap til yrkesgruppene og menneskene som arbeider ved institusjonene er avgjørende for en positiv utvikling av det faglige tilbudet til pasientene og kvaliteten på arbeidsplassene for de ansatte. Sammenslåing og sentralisering av ledelsen har ikke vist  seg å gi resultater i form av reduserte kostnader eller faglig bedre tilbud. Stedlig ledelse må ha faglig  ansvar, økonomisk ansvar og personellansvar. I dag har den såkalte klinikkorganisering ført til at mange sykehus har vært ledet fra avdelinger på et større sykehus et annet sted i foretaket.

Det er ingen logikk i at for eksempel sykehuset i Arendal skal ha sjefene sine i Kristiansand, eller at Odda sykehus skal ha sjefene sine i Haugesund. Vi mener det må innføres stedlig ledelse på alle sykehus og større sykehusavdelinger. Å innføre stedlig ledelse kan skje umiddelbart, og innenfor dagens foretaksmodell.  Slik  fjernstyring har vist seg å føre til dårligere ressursutnytting, mye tidsbruk på koordinering, og  dårligere arbeidsmiljø og misnøye blant ansatte. Erfaringene fra sykehus med stedlig ledelse viser at  det oppleves enklere å forholde seg til en leder som er til stede på sykehuset. Det styrker lojaliteten  til egen arbeidsplass, skaper bedre oversikt og bidrar til bedre pasientbehandling, rekruttering, personalpolitikk og økonomistyring.

Stedlig ledelse bør innføres som prinsipp for styringen av sykehusene i Norge og vedtas av Stortinget i nasjonal helseplan.

 

Kjersti Toppe

Nestleder helse- og omsorgskomiteen

Senterpartiet Hordaland

 

Kåre Gunnar Fløystad

Stortingskandidat Senterpartiet Aust- Agder