Meny
Bli medlem

Sykehusbudsjett for privatisering og sentralisering

Sist endret: 27.09.2020
Regjeringen legger opp til et sykehusbudsjett der de ikke fyller opp sine egne lovnader fra valgkampen, mener helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet, Kjersti Toppe. I valgkampen i 2013 mente Høie og Høyre at sykehussektoren trengte 12 milliarder i løpet av de neste fire årene.

 

- De ligger klart etter sin egen målsetting. I en situasjon der mange helseforetak planlegger kutt i tilbud, for eksempel stengte fødestuer i helgene og kutt i distriktspsykiatriske tilbud, er prioriteringen fra Regjeringen å spandere en kvart milliard til private sykehustilbydere. Disse er nærmest uten unntak er plassert i byer og større tettsteder, sier Toppe.

- Med fritt behandlingsvalg vil i realiteten enhver privat kommersiell tilbyder kunne drive utredning og pasientbehandling betalt av staten. Statsbudsjettet er nok et steg i retning av et mer privatisert helsevesen og manglende satsing på offentlige sykehus og lokal beredskap, sier Toppe.

 

Toppe går også hardt til angrep på regjeringens kommunehelsebudsjettet, og mener regjeringen mistror kommunene.

- Det er et stort paradoks at en regjering som vil gi kommuner større oppgaver, vil frata kommunene ansvaret for det som er det viktigste, nemlig eldreomsorgen. Her øremerker Regjeringen 156 millioner til en statliggjøring av den kommunale eldreomsorgen, slår Toppe fast.

 

Svekking av psykiatrien

Toppe synes også det er oppsiktsvekkende at en varslet opptrappingsplan innen rusfeltet ikke følges av en tilsvarende satsing på psykiatrien. I statsbudsjettet som ble lagt frem i dag legges det opp til en styrking av rusfeltet med 480 millioner.

- Satsing på psykiatri i kommunene blir i statsbudsjettet marginalisert til en tilskuddsordning for psykologer i kommunene. Den vil gi 150 stillinger, altså omtrent 0,3 psykologer i hver kommune. Økningen er også tatt fra andre øremerkede midler til omsorgstilbudet i kommunene, sier Toppe.

På sykehus er tiltaket å innføre pakkeforløp innen psykiatri. Dette er standardpakker for behandling som fagmiljø har uttrykt stor skepsis mot.

- Ordningen med den gylne regel, som har vært regjeringens eneste tiltak for å styrke psykiatrien i sykehusene, har vist seg å ikke virke. Sp mener statsbudsjettet betyr en forverring og nedprioritering av tilbudet for pasienter med psykiske lidelser, sier Toppe.

- Regjeringen må innføre samme opptrapping for psykiatrien som de gjør for rusfeltet. Sp vil ha felles opptrappingsplan i kommunene for rus og psykiatri med øremerkede midler, avslutter Toppe.