Meny

Sykehuskapasiteten bør bygges opp

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Fremtidens forventede vekst i behovet for sykehustjenester tilsier at sykehuskapasiteten i Buskerud bør bygges opp og ikke ned, vedtok fylkesårsmøtet. I en egen resolusjon heter det videre: Nedlegging og flytting av lokalsykehusfunksjoner til Drammen vil medføre store belastninger og usikkerhet for pasienter og pårørende på grunn av lange reiseavstander. I tillegg store transportkostnader i form av både tapt arbeidstid og produksjon for næringslivet. 1. Ringerike og Kongsberg Sykehus videreutvikles som moderne og fullverdige lokalsykehus for fremtiden med det innhold som følger Den norske legeforenings faglige plattform mht innhold og funksjoner. 2. Hallingdal sjukestugu skal videreutvikles som et fyrtårn for medisinske tjenester inkludert spesialistbehandling med basis i et nært og forpliktende samarbeid mellom Hallingdalkommunene og Ringerike Sykehus. 3. Den prehospitale tjenesten må forsterkes. 4. Drammen sykehus videreføres med områdesykehusfunksjoner innen somatikk og psykiatri og som lokalsykehus for Drammensregionen. 5. Distriktspsykiatrisk sentre opprettholdes ved lokalsykehusene. 6. Alle sykehusene skal ha en egen, stedlig ledelse med fokus på rekruttering og utvikling av dyktig fagpersonell innenfor trygge og forutsigbare rammer. Fra Buskerud Sp