Meny
Bli medlem

Tåkefyrsten Erna Solberg

Sist endret: 27.09.2020
Statsministeren hadde store problemer med å svare da Trygve Slagsvold Vedum utfordret henne på om regjeringen ville respektere lokale folkeavstemminger om kommunereformen i Stortingets spørretime 16. mars.

På den ene siden uttrykte hun stor respekt for folkeavstemminger. På den andre siden mente hun folkets røst må oversees om det blokkerer for sammenslåinger andre ønsker. «Hvis det blir ja i flere kommuner og det blir nei i en kommune, ja så er det åpnet for at man skal kunne bruke tvang», sa statsministeren. Men på et oppfølgingsspørsmål sa hun dersom en lokalt bestemmer seg for at man ikke skal ha kommunesammenslåing, vil det ikke foreligge en søknad til regjeringen om å få til det, og kommunereformen er basert på frivillighetslinjen. Hva mener hun egentlig?

Solberg høres ut som en sann tåkefyrste, repliserte Trygve Slagsvold Vedum, og la til at det er utrolig at regjeringen ikke klart og tydelig kan si at selvfølgelig respekterer vi lokale beslutninger.

Kommunereformen er blitt demokratireformen hvor det lokale folkestyret settes til side og hvor innbyggerne skal holdes lengst mulig unna beslutningsprosessene. Regjeringen snakker om lokalt styrte prosesser og frivillighet, men har så mange ris bak speilet at få lenger tror på at kommunene får bestemme egen framtid.

Da Stortinget behandlet kommunereformen første gang i juni 2014 sa flertallet, H, FrP, Ap, KrF og V, at de var opptatt av at det skal være reell frivillighet for de kommunene som deltar i sammenslåingsprosesser. Så la de etter innspill fra regjeringen til: « Unntak fra dette frivillighetsprinsippet vil likevel kunne være aktuelt i helt spesielle situasjoner der enkeltkommuner ikke må kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn.» Arbeiderpartiet har senere distansert seg fra denne merknaden.

Inndelingsloven, som gir lovgrunnlaget for kommunesammenslåinger, sier innbyggerne skal høres i de lokale prosessene. Det vanlige er å legge opp til lokale folkeavstemminger og Senterpartiet har forutsatt at dette også skulle gjelde i kommunenes arbeid med oppfølging av kommunereformen. Men nei, Høyres ledelse sendte brev til sine lokallag hvor de advarte mot bruk av folkeavstemminger. Etter at Erna Solberg ble konfrontert med brevet i stortinget, også den gang av Trygve Slagsvold Vedum, erkjente hun motvillig at brevet var lite gjennomtenkt. Igjen framsto tåkefyrsten Solberg i form av en partileder som ikke tok ansvar for hva hennes parti hadde gjort.

Inntektssystemet for kommunesektoren, som skal sikre at kommunene gis mulighet til å tilby likeverdige tjenester uavhengig hvor de bor i landet og om kommunene er liten eller stor, blir også satt spill som virkemiddel i kommunereformen. Regjeringen sendte i vinter ut et høringsforslag som la opp til store endringer for å straffe kommuner som ikke slo seg sammen. De fleste kommuner under 20.000 innbyggere taper, mens de ti største kommunene får 890 millioner kroner mer hvert år. Alle partier med unntak av Høyre, FrP og

Venstre har avvist forslagene. Om ikke også Venstre sier nei, kan vi få et inntektssystem for kommunene vedtatt med en stemmes overvekt i Stortinget.

Statsministere tåkelegger realitetene i regjeringens kommunereform. Hun snakker om frivillighet og respekt for lokale prosesser, men bruker alle virkemidler for å styre kommunereformen i Høyres retning. Det er ikke folkeviljen hun og regjeringen ønsker å fremme, men Høyres visjon om færre kommuner og et mer sentralisert Norge.

Stortingsrepresentant Heidi Greni, Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson