Meny
Bli medlem

Tale ved åpningen av Nome vgs i dag

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Idag har fylkesordføreren åpna skoleåret for nye Nome Videregående skole, - Kjære ansatte. Gratulerer med dagen. Og ikke minst; til lykke med en spennende ferd fremover for Nome vgs. Det er jo flott med ferie. Men enda bedre er det meningsfulle alvoret. Det meningsfulle alvoret som gir oss læring. Hvor vi mestrer. Hvor vi utvikler oss som mennesker.

 

 

Det å lære – og utvikle seg -  handler selvsagt i veldig stor grad om det å være elev.

Men heldigvis ser vi at også yrkeslivet for de aller aller fleste gir rom for læring og utvikling.

Det er flott!

 

For egen del lærte jeg åpenbart mye som elev her på skolen for 27 år siden.

Men litt har jeg lært etter den tid også.

Sånn skal det være.

Og derfor er det og så viktig for meg å slå et slag for dette meningsfulle alvoret.

Det som tar oss videre.

 

Etter en lang, varm og forhåpentligvis god sommer er vi der;

Elever, lærere og andre ansatte møtes snart igjen og kan oppsummere sommerens opplevelser før læringen tar til.

 

For Telemark Fylkeskommune er det definitivt  ikke første skoledag.

Men Gleden over å kunne være vertskap for elevene i den videregående skolen i Telemark er ikke noe mindre av den grunn.

Skolestart er og blir noe flott!

 

For dere er dagen ekstra spesiell fordi det er første dag på nye Nome videregående skole.

For Nome VGS betyr skolestart at 110 ansatte og 400 elever møtes. Det er et solid antall.

Nome vgs er en stor og viktig skole for Telemark.

 • Flott er det da å se at er økt søkning til skolen;

 • At internatet er fullt.

 • At organiseringen av den nye skolen er på plass, selv om det helt sikkert er en del som skal «kjøres inn».

 • At den pedagogiske plattformen for skolen snart er på plass.

 • At Voksenopplæringen i Nome og Bø søker seg til Lunde avd.

 • Og at både landbruksrådgiving og Bondelag ser i retning av Søve.

  • Fagsenter Søve har det blitt jobbet bra med lenge.

   • Slike koplinger gir innhold til ideen.

 

 

Så vet vi at skolen er god på å gi voksne mennesker mulighet for økt kompetanse.

Helse og agronomutdanning er to nøkkelord i så måte.

 • At prosjekt fornybar energi er under oppstart er et annet:

 • OG; at vi nå befinner oss på den skolen i Telemark som har jobbet lengst – og best – med det å lære unge mennesker at en arbeidsplass er noe som skapes – ikke noe som finnes.

  • Jeg tenker selvsagt på ungdomsbedrift, grundercamp og arbeidet med å gjøre ungdommen lysten og moden til å starte egen virksomhet.

  • Det er viktig for hele Telemark at dere lykkes med det videre.

    

 

Sammenslåingsprosessen

Det har lenge vært klart at vi har måttet gjøre noen grep når det gjelder skolestrukturen i den videregående skolen i fylket.

Skoletilbud 2020 var en stor og omfattende sak som preget fjoråret.

Et av grepene fylkestinget gjorde var å vedta sammenslåing av Søve og Lunde videregående skoler til en ny Nome videregående.

Det å skulle slå to skoler sammen til én er ingen liten oppgave.

Men i motsetning til landbruksministeren så mener jeg at det faktisk er mulig å få litt hjelp til slike prosesser fra de involverte…

 

Det har vært en arbeidskrevende periode for alle involverte

Og da først og fremst for ansatte og ledere ved skolen.

 

Slik jeg ser det har prosessen vært håndtert på en svært god måte

Den har vært preget av ro, saklighet og positivt samarbeid hele veien.

Det fortjener dere honnør for – alle sammen!

 

Viktigheten av å lære

Læring skaper – som vi har vært inne på - mestringsfølelse, bidrar til selvutvikling og ikke minst selvtillit for den enkelte.

For de fleste er videregående skole en god arena for læring.

Samtidig vet vi det er mange som sliter med å fullføre.

Det er svært synd – og noe må vi jobbe hardt for å motvirke.

Betydningen av å fullføre videregående opplæring kan ikke overdrives.

Fullført videregående, enten det gjelder studiespesialisering eller yrkesfaglig retning, er døråpneren til videre studier og/eller jobb.

Vi har som samfunn et felles ansvar for å sørge for at unge ikke blir stående på utsiden av arbeidslivet.

 

Gledelig utvikling i Telemark

Gledelig er det derfor at utviklingen går i riktig retning i Telemark.

Vi vet at gjennomføringen i den videregående skolen i fylket nå har økt tre år på rad –

Siste skoleår økte den til 71 prosent.

Telemark ligger dermed litt høyere enn landsgjennomsnittet…

… Og vi nærmer oss målet om en gjennomføringsprosent på 75 innen 2020!

Det er bra!

 

 

Bredt tilbud nært eget bosted

Det å gi elevene i Telemark et bredt og godt skoletilbud nær eget bosted er og blir et overordnet mål for skolepolitikken i fylket.

Det fikk vi til med utfallet av Skoletilbud 2020-saken.

At tilbudet er bredt og godt kan vi trygt si.

Vi har et tilbud innenfor alle programmene i den videregående opplæringen, med alt fra generell studiekompetanse, til nisjeretninger og spesialiseringer som for eksempel

 • forskerlinje i Skien,

 • internasjonal linje i Porsgrunn,

 • hudpleie i Bamble,

 • skogbruk i Nome

 • og skiskyting i Bø.

 

Gledelig er det også at søkningen til skoleåret 2014-2015 var gjennomgående god.

Med fasiten i hånd kan vi trygt slå fast at det også gjelder begge avdelingene av den nye skolen.

Totalt tar om lag 6400 elever denne høsten fatt på et nytt år i den videregående skolen rundt om i Telemark.

 

 

Så har alle skoler sitt særpreg. Det er bra – og det gjelder i enda større grad for Nome enn for de fleste andre skolene i Telemark.

Begge skolene har elever fra nær sagt hele fylket.

Det skyldes studietilbudene – og den geografiske plasseringen. Avdelingen i Lunde har tradisjonelt blitt sett på – og vært – en skole som mange elver fra øvre  - og særlig vest - Telemark har søkt seg til.

Søve har fylkets eneste skole- fjøs, og skog.

Det gir et tilsvarende unikt studietilbud. Skal du ha med deg hesten på skolen, er det og noen åpenbare fordeler med å velge seg til Nome..

 

I det hele tatt; jeg er ganske sikker på at det er få om noen skoler i Telemark som i større grad er en skole for HELE telemark enn hva denne skolen er.

Ta det med dere når hverdagen venter.

 

Forventninger til det nye skoleåret og den nye skolen

 

Jeg har – som dere sikkert har skjønt -  store forventninger til et nytt skoleår og den ny-etablerte skolen.

 • Forventninger om at både elever, lærere og øvrig personale setter i gang med ny giv og energi.

 

 • Forventninger om at elevene skal trives i klassen, på tvers av klasser og sammen med lærerne.

 

 • Jeg har forventninger til at nye Nome videregående skole skal være en flott læringsarena

 • At elevene tar ansvar for å lære og være i utvikling, være en god venn, og ta vare på skolen.

 • At lærere og ledere ved skolene, i samarbeid med foreldre og foresatte, legger til rette for at hver enkelt elev skal lære og nå så langt som mulig ut fra sine forutsetninger, og at elevene oppnår gode faglige resultater.

  • For elevene skal være i fokus

Jeg har forventninger om

 • Engasjerte og faglig sterke lærere…

        …Som vet å sette tydelige rammer, forventninger og krav til elevene…

        …Og samtidig skape et trygt og godt skolemiljø

…Det er avgjørende for god læring.

 

AVSLUTNING1

Nome VGS er en viktig utdanningsinstitusjon for innbyggerne våre – både i Midt-Telemark og resten av fylket!

Ta godt vare på elevene våre! Dere som er ansatte her på skolen er i den unike situasjonen at dere hver dag er med på å forme det – og de – som er framtida for Telemark.

Det er ingen liten jobb.

Det er tvert i mot en stor, viktig og ansvarsfull jobb.

Det er et særdeles meningsfullt alvor!

Gratulerer så mye med dagen – og lykke til med et nytt skoleår.