Meny
Bli medlem

Tar saken til statsråden!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Når Eidangerparsellen står klar i 2018, ønsker grunneierne i Bjørkedalen å ta i bruk arealet der sporet i dag ligger. Fredag fikk de støtte i sin sak da stortingskandidatene fra Senterpartiet, Beate Marie Dahl Eide og Anne-Nora Oma Dahle, tok turen til Bjørkedalen for å møte de engasjerte grunneierne.

 

Vestfoldbanen snor seg gjennom et flott kulturlandskap vestover fra Eidanger, men jordbruksarealet er preget av dårlig drenering og utrygg gjerding langs jernbanelinja. Det er også usikkert hva som finnes av skrot og miljøavfall i grunnen langs et spor som har vært i bruk i rundt 130 år. Grunneierne vil ha en skikkelig opprydding, og ser store gevinster i å ta i bruk arealet. En fjerning av sporet vil gi økt jordbruksareal og en bedre utnyttelse av skogbruksressursene. Grunneierne mener det kan være aktuelt med gang- og sykkelvei et stykke østover ved Eidanger stasjon, men vil ha tilbakeført arealet gjennom Bjørkedalen og inn til Tvittingen.

- Grunneierne har en god sak. Her kan vi legge til rette for en utvikling av landbruket samtidig som mulighetene for et aktivt friluftsliv blir ivaretatt, sier sier Stortingskandidat Beate Marie Dahl Eide, og varsler at Telemark Senterparti vil sende et brev til samferdselsminister Marit Arnstad om saken. - Det er viktig at vi får orientert statsråden om dette så raskt som mulig. Dahl Eide berømmer grunneiernes engasjement, og mener at deres hensyn må veie tungt når etterbruken skal avgjøres. - Ny Eidangerparsell gir mange muligheter for fylket vårt. I Bjørkedalen handler det om å styrke næringsgrunnlaget til de som har jord og skog langs dagens trasè. Fjerning av den gamle traseen er også en viktig miljøsak, sier Dahl Eide.

Porsgrunn Senterpartis Tore Buer, som var den som inviterte stortingskandidatene til Bjørkedalen, er glad for partifellenes interesse for saken, og at de nå vil løfte den inn til statsråden. - Dette er en viktig sak for Porsgrunn Sp. Arealene det er snakk om er viktige jord- og skogbruksarealer, sier Buer.