Meny
Bli medlem

Tar til orde for «stillingsstopp» i staten ? utfordrer Frp

Sist endret: 27.09.2020
Nestleder Ola Borten Moe benyttet dagens landsstyremøte i Senterpartiet til å hamre løs på den kraftige veksten statsbyråkratiet.

 

Han lover at partiets programkomité vil stake ut en kurs som tøyler denne veksten. Han mener tiden er inne for en alvorlig diskusjon om «stillingsstopp» i staten, og utfordrer Frp-leder og finansminister Siv Jensen.

- Borgere og lokalsamfunn føler en komplett maktesløshet i møtet med statsbyråkratiet med alle dets ansikter og alle dets lange armer. Det rapporteres og rapporteres fra lokalt hold til sentrale myndigheter, mens søkelyset glir bort fra det som er det sentrale: Nemlig å levere gode og effektive tjenester til innbyggerne. Jeg mener at vi nå har kommet dit hvor nok er nok, poengterer Ola Borten Moe.

Regjeringens sentraliseringsiver og manglende effektivisering av statens egen administrasjon fører til en historisk utgiftsvekst og stillingsvekst. Norsk statsadministrasjon er dyrere og større enn i våre naboland, og omstilles mindre.

– Det er i ferd med å gå opp for de fleste, at Frp har feilet fundamentalt i sin kamp mot byråkratiet. Det er fordi Frp-leder Siv Jensen har «kjøpt» forestillingen om at ting blir billigere og mer profesjonelt hvis alt sentraliseres, sier Sp-nestlederen og viser til de såkalte reformene regjeringen nå arbeider med.

– Dette er en helt fundamental misforståelse, understreker Borten Moe og fortsetter:

– Vi ser det i Politiet, vi ser det på samferdselsfeltet, vi ser det på helsefeltet. Sentralisering innebærer byråkratisering. Den såkalte «nærpolitireformen» er et godt eksempel på det. Personlig er jeg åpen for at vi skal få flere folk i Politiet, men det skal være ute i politidistriktene, og ikke i Politidirektoratet.

– Det viktigste vi kan gjøre for å få ned veksten i byråkratiet, er å desentralisere makt og myndighet – og tøyle veksten i statsbyråkratiet, og særlig i direktoratene. Og når det gjelder direktoratene – vi må ta en grundig diskusjon om nødvendighetene av disse. 

– For meg var det skjellsettende å oppdage at noen ønsket å opprette et valgdirektorat i Norge, forteller Ola Borten Moe.

– Hvor kommer dette initiativet fra? Vi har en avvikling av valg som er både effektiv og demokratisk. Jeg har aldri møtt en norsk borger som etterlyser et valgdirektorat. Likevel vil noen ha det, typisk fordi dette skal være mer «profesjonelt» og «robust». Slik har en liten elite greid å suge resten av folket inn i det som begynner å ligne på en «reformpsykose», sier han med et skjevt smil.

– Jeg tror det er riktig og viktig at de folkevalgte evner å bremse denne typen «byråkratisk knoppskyting». Vi lever i et samfunn som er i glideflukt bort fra folkevett og effektivitet – med stø kurs mot lokal handlingslammelse og et demokratisk underskudd som er generert av staten.

– Jeg tror den kommende stortingsperioden (2017-2021) kommer til å innebære en drastisk nyorientering når det gjelder styringsmodeller i Norge. Ganske mange har etter hvert hørt om New Public Managment, og mange har sett hvilke konsekvenser dette har i offentlig sektor. Det er lite som har blitt bedre fordi holder på bestiller/utfører-modellen der hvor den slett ikke passer. Jeg tror vi må tilbake til styringsmodeller som er bygget på tillit og stedlig ledelse, avslutter Ola Borten Moe.