Meny
Bli medlem

Telemark må samle seg om en flyplass. Notodden.

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
"Nå er det på tide at vi prioriterer å arbeide for å sikre statlig bidrag til EN flyplass i Telemark". Dahl Eide er ikke i tvil om at Telemarks flyplass må bli Notodden; "Næringslivet på Notodden og Kongsberg etterspør flyplassen, og den er helt avgjørende for å bidra til en positiv utvikling i øvre deler av Telemark og i Kongsbergregionen. Det skjer fantastiske ting rundt Telemark Teknologipark. Skal vi sørge for at utviklingen sprer seg over hele fylket, må vi sørge for at flyplassen på Notodden får utvikle seg", sier Dahl Eide engasjert.

 

 Dahl Eide er opptatt av at også Telemark må prioritere; "Vi kan ikke kreve milliarder til både ny E 18 og en topp moderne jernbane fra Telemark til Oslo, som også reduserer reisetida til Torp betraktelig, og samtidig tro at det vil regne penger til flyplassdrift i fylket vårt". Dahl Eide er tydelig på at når det gjelder samferdsel er det de som samler seg, prioriterer og jobber hardt som når opp; "Denne jobben har Telemark gjort på vei og bane, men vi jobber fortsatt halvhjerta for to flyplasser, fremfor helhjertet for en. Kall det en slags misforstått Telemarkspatriotisme. Det er på høy tid at man prioriterer, og da må vi samle oss om Notodden Lufthavn".

 Senterpartipolitikeren er klar over at mange vil oppfatte dette som en  brannfakkel inn i flyplassdebatten i Skien. Til dette sier Dahl Eide følgende; "Dette burde ikke vere kontroversielt. Dette er ren logikk. Eller kall det realitetsorientering. I dag er Torp Telemarks hovedflyplass. Tida har løpt fra Geiteryggen. Når man ikke fikk statlig bidrag til to flyplasser for 10-15 år siden, så er dette løpet kjørt. Det at nabokommunene til Skien ikke vil bidra med midler handler om det samme. Behovet er ikke der."

 "Jeg sier nok noe mange tenker og mener, men ikke tør å si. Luftfart i dag er ikke som luftfart for 20 år siden. Vi snakker store penger til sikkerhet, beredskap og annen flyplassdrift. De fleste i Telemark må nok innrømme at når de skal reise på ferie er det prisen og destinasjonen som til sjuende og sist avgjør hvor de reiser fra. I så måte er Torp suverent. Det er ingen oppgaver som løses av Geiteryggen som ikke kan løses av Notodden eller Torp. Men, næringslivet i øvre deler av fylket trenger Notodden", sier samferdselspolitkeren bestemt.

 Dahl Eide vil ikke ta stilling til hva Skien bystyre skal gjøre med flyplassdrifta på Geiteryggen: "Bystyret i Skien må selv bestemme om de vil bruke sine midler til å drive flyplass. Mitt engasjement handler om hva vi som politikere bør prioritere for å ivareta hele Telemark. Da er svaret krystallklart; Vi må samle oss og kjempe fram statlig bidrag til flyplassen på Notodden!"

 Senterparti-politikeren ønsker seg en finansiering av flyplassen på Notodden på linje med Stord. Her er staten inne med en statlig driftsstøtte. "Man lykkes på Stord av en eneste grunn; man samlet seg! Vi må gjøre det samme; kommunene, fylkeskommunen, politikere, næringsliv, her må alle bidra, og gjøre presset fra Telemark sterkt nok til at man når opp." Dahl Eide mener mangelen på prioritering har skadet flyplassjobbingen i Telemark; "Fordi flyplassdebatten har vært betent, spesielt i Skien, har resultatet blitt halvhjertet.De som samler seg står først i køen om statlige midler. Sånn er verden. Nå må vi gjøre hjemmeleksa vår i Telemark, samle oss om Notodden og gjøre alt for at det i fremtiden kan komme statlig bidrag til driften her", avslutter Dahl Eide.