Meny
Bli medlem

Telemark Senterkvinner med kurstilbud: Politikk er gøy!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Telemark Senterkvinner inviterer til ei spennende kursrekke som starter i Bø tirsdag 13. januar. Målet med kursrekka er å øke kunnskap om Senterpartiets politikk og gjøre deltagerne trygge på politikerrollen inn i valgkampen og kommunestyret. Målgruppe er: Damer som er nominert/innstilt på listene til kommunevalget t ? spesiell innsats for å få med de som er nominert på «faste» plasser. Alle damer i Telemark SP er hjertelig velkommen! Ca 25 stykker er påmeldt!!

Politikk er gøy! – kursrekker for damer i Telemark SP vinteren 2015

Senterkvinnene

PÅMELDING

Til [email protected], mobil 91393570. Frist: 10 januar.

 

Du kan melde deg på alle kveldane eller plukke ut en eller fleire kveldar du syns er spesielt interessante!!

 

 

3. SAMLINGER OG INNHOLD

Tidsramme: 18.00 – 20.30

Sted: Felleskjøpets kantine/møtelokale i Bø (flytta fra fylkeskontoret pga plassen)

• Tirsdag 13. januar

Politisk trekvarter: Skolepolitikk

Tema: Politikerrollen

Eksempel på problemstillinger:

• Hva innebærer det å sitte i kommunestyret?

• Hvilke ulike roller er det i Senterpartiet?

• Hvilke ulike arenaer er det forventa at du møter på?

• Hvordan er rollene til politikerne vs. administrasjonen?

Ansvarlig: Elin Nordbø

• Tirsdag 27. januar

Politisk trekvarter: Helse- og omsorgspolitikk

Tema: Trygghet (eller et annet passende ord)

Eksempel på problemstillinger:

• Hva skal til for å være trygg som politiker?

• Er det noen teknikker en kan bruke?

• Hvordan ønsker vi at kvinnenettverket i Telemark Sp skal

fungere?

Ansvarlig: Torunn Hovde Kaasa

• Tirsdag 10. februar

Politisk trekvarter: Politikk for samfunnsutvikling

og frivillighet

Tema: Praktiske hverdagen i kommunestyret

Eksempel på problemstillinger:

• Hva er en god forhandler?

• Hvordan får en fram budskapet på en god måte? (Taleteknikk)

• Hvordan vinne en debatt? (Debatteknikk)

• Hvilke muligheter har en for å løfte enkeltsaker i kommunen?

Ansvarlig: Kari-Anne Nordbø

• Tirsdag 3. mars

Politisk trekvarter: Kommunale planer på 1-2-3 (økonomi -

plan, kommuneplan)

Tema: Den fjerde statsmakt

Eksempel på problemstillinger:

• Hvordan få fram sitt synspunkt i media?

• Hva er det gode budskapet?

• Hvilke kanaler kan en bruke?

Ansvarlig: Anja Hjelseth