Meny
Bli medlem

Telemark Senterungdom på TINE gårdsbesøk

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Regionstyret i TINE Region Sør inviterte representanter fra fylkesstyrene i de politiske ungdomsorganisasjonene i Telemark til treff et gardsbruk i Ytre Gjerpen den 08.10.2014. Gården er et samdriftsbruk som drives av Lars Vassend og Ingunn Riis og som har satsa framtida på landbruket gjennom framtidsretta investeringer. TINE sine representanter ønsket å orientere om og skape interesse rundt tema om landbruksnæringa, melkeproduksjon og TINEs virksomheter hos de politiske ungdomspartiene. Telemark Senterungdom stilte med én representant, Ida Riis-Johansen, på treffet.

Treffet startet kl 16.30 med orientering om hvem TINEs representanter var, hva som skulle skje og hvorfor TINE ønsket å holde treffet. Gårdbruker var Lars Vassend, TINEs kontakt var styremedlem Aslak Snarteland og Sigbjørn Haslemo som rådgiver hos TINE.

Etter introduksjon fikk gruppa av ungdomspolitikere som hadde møtt opp, som besto av 1 representant fra Unge Høyre, 1 fra FPU, 2 fra Sosialistisk Ungdom og Senterungdommens ene representant, en omvisning i samdriftsfjøset med plass til nærmere 60 kuer. Fjøset er bygd som løsdrift uten robot og er, etter Norsk standard, regnet som et stort fjøs. Fordelen med å gå sammen i samdrift er at en har lov til å kjøpe større melkekvote enn om man har drift alene og kan derfor ha flere kyr eller geiter og produsere mere melk på et sted.

TINE representantene ønsket i løpet av treffet å heve fram at bøndene i Norge har en trygghet ved at de Norske meieriene ikke trenger å bli presset av utenlandske meierikonkurrenter. Dette takket være den høye tollen vi har på landbruksprodukter. Bønder som leverer melk til TINE har også den tryggheten at de alltid vil bli kvitt melka og at de alltid vil få en stabil pris for melka. TINE og Q-meieriene er nemlig pålagt å levere melk til hverandre om det ene meieriet har for lite eller for mye melk. I tillegg er alle bøndene som leverer til TINE deleiere i selskapet Det vil for bøndene bety høyere priser for melka fordi selskapet vil jobbe for at bøndene får godt betalt for melka si.

TINEs representanter ønsket i tillegg å påpeke viktigheten i å holde liv i de små bruka i distriktene og også distriktene i seg selv. Gårdsbruka i distriktene er avhengig av at det finnes andre virksomheter i området for at det skal kunne være forsvarlig å drive bruk. Dette fordi at det er viktig å holde i gang det Norske landbruket og utnytte de ressursene vi har. Sentralisering av landbruket vil gi dårligere utnyttelse av ressursene vi har. Det vil ikke lønne seg å drive større bruk i alle distriktsområder og vil dermed føre til at Norge blir enda mer avhengig av import fra andre land. Noe som er lite framtidsretta og usikkert i tilfelle krisesituasjoner. Kun rundt 30% av maten vi kjøper i Norge er selvprodusert …

Etter informasjon og en runde i fjøset fikk ungdomspolitikerne komme inn i melkegropa hvor de som ville kunne prøve å sette på ei melkemaskin. Det var også åpent for debatt og spørsmål underveis og etter omvisning før treffet ble avsluttet med en oppsummering og utdeling av gratis TINEprodukter.

Generell informasjon om TINE

TINE består av 9714 kumelkprodusenter som til sammen produserer 1.447.000.000 liter kumelk i året og 311 geitemelkprodusenter som til sammen produserer 19.000.000 liter geitemelk i året. 109 av disse kumelkprodusentene og 17 av geitemelkprodusentene holder til i Telemark. TINE har også et meieri i på Haukelid i Telemark med 17 ansatte.