Meny
Bli medlem

Telemark Sp vil jobbe for statlig, varig driftsstøtte til Notodden Lufthavn.

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Telemark Senterparti ved Beate Marie Dahl Eide, leder av programkomiteen og Åslaug Sem-Jacobsen fra Notodden Senterparti og også medlem av programkomiteen og 4. kandidat til fylkestingsvalget har idag pressekonferanse på Notodden Lufthavn. Tema er flyplasspolitikk i kommende fylkesprogram. Partiet vil jobbe for å sikre statlig, varig driftsstøtte til Notodden Lufthavn, arbeide for å få til en utenlandsterminal ved Notodden Lufthavn og styrke Torp gjennom et felles flyplassforum for Telemark og Vestfold.

  I utkastet til fylkesprogram for perioden 2015-2019 har programkomiteen foreslått følgende formulering:

Fly:

- Styrke Sandefjord Lufthavn Torp som Telemarks hovedflyplass, gjennom å ta initiativ til et felles Flyplassforum for Telemark og Vestfold, der fylkeskommunene, Sandefjord kommune, lufthavna og flyselskapene kan ha tett dialog om utviklingen av flyplassen og regionens behov. Dette vil utvikle samarbeidet med Telemark og Vestfold ytterligere.

- Jobbe for å sikre statlig, varig driftsstøtte til Notodden flyplass Tuven, for å sikre næringslivet i øvre Telemark og Buskerud god og effektiv tilgang til flyplass. Notodden flyplass skal prioriteres i Telemark fylkeskommunes innspill til Nasjonal Transportplan (NTP). Sp vil arbeide for realisering av utenlandsterminal ved Notodden Lufthavn.

 Forslaget er sendt organisasjonen på høring og skal behandles på fylkesårsmøtet 27. og 28.februar på Norsjø Hotell.