Meny
Bli medlem

Terje Riis-Johansen: - Det blir mindre penger til veiene

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
- Det Bård Hoksrud presenterte, at Telemark har fått 170 millioner kroner til vei, er helt feil. Det er milevis unna realitetene, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen til Telemarksavisa idag.

Fylkesordføreren sier til dagens TA at påstandene fra statssekretær Bård Hoksrud, Fr.P, om at Telemark får 170 millioner kroner til veiene i fylketfor 2015, er hinsides realitetene. - Når vi nå har gått gjennom tallene så viser de jo det stikk motsatte. Telemark får slik det ser ut til nå mindre penger til veiene. For slik statsbudsjettet er lagt fram, så får Telemark en realvekstnedgang på rundt åtte millioner kroner. Det blir det ikke mye vei av, sier Riis-Johansen.

Han sier at det ikke er noen øremerka penger til veiene, de er jo en del av hele pakka. I fylkeskommunen er vi jo nødt til å på alt i en helhet. Og når vi får rmindre penger totalt sett så kan jo ikke dette gi mer penger til noe som helt, heller ikke til veier. - For å si det enkelt, vi kan jo ikke si opp 50 lærere i skolene for at vi skal bruke 50 millioner kroner på veiene, sier fylkesordføreren.

Bård Hoksrud var ute og friskt solgte ut at dette var 170 friske millioner kroner til Telemark som kunne brukes på veiene - uten noe som helt forbehold. Det var noe over 50 millioner kroner i friske penger til fylkesveiene og det var 113 millioner kroner som fylkeskommunenskal kunne låne rentefritt, staten skal betale rentene.

- Men dette er jo heller ikke riktig. Når vi får kikka på budsjettet nøye så viser det seg at av disse noe over 50 millioner kronene, så er jo de fleste brukt en gang allerede. Det er jo en blanding av penger fra i år og til neste år. Så realiteten er at dette utgjør 11 millioner kroner. - Heller ikke pengene vi kan låne er friske penger, her er det også triksing med tall. I beste fall betyr denne rentekompensasjonen for Telemark at vi får støtte for to millioner kroner. Det er langt unna de 170 millioner kronene, sier Riis-Johansen i TA idag.

Riis-Johansen avslutter med å si at hans poeng er at det som er blitt framstilt som en storstilt satsing på veiene i Teleamrk fra dagens regjering ikke henger på greip. Det er talltriksing. Vi kan ikke forholde oss til hva som kommer fra samferdselsdepartementet alene. Vi er som ansvarlige politikere i fylkeskommunen nødt til å se på helheten. For oss så henger sektorene sammen. Blir det mindre penger til skole hjelper det ikke om det kommer noe mer penger til vei. Vi er nødt til å se på helheten. Vi har en pott med penger som vi nå skal fordele gjennom arbeidet med budsjettet for 2015. Der skal vi gjøre være prioriteringer. Men det som er helt sikkert aer at det ikke står 170 millioner kroner til veiene, avslutter fylkesordfører Terje Riis-Johansen.