Meny
Bli medlem

Terje Riis-Johansen leder Sps valgkomité

Sist endret: 27.09.2020
Terje Riis-Johansen ble i dag valgt til leder i valgkomitéen som skal legge fram forslag til ny partiledelse og nytt sentralstyre i Senterpartiet. Valgkomiteen ble oppnevnt av partiets landsstyre, som er samlet til møte på Sanner Hotell på Hadeland.

Bakgrunnen er at partileder Liv Signe Navarsete 10. januar foreslo å innkalle til et ekstraordinært landsmøte og at hun var innstilt på å gi stafettpinnen videre til den som landsmøtet mener er best egnet til å overta etter henne. Partiets sentralstyre vedtok få dager senere å innkalle til ekstraordinært landsmøte 7. april og stilte sine plasser til disposisjon for å gi organisasjonen mulighet til å gjennomføre en åpen og demokratisk prosess på fritt grunnlag.

Valgkomiteleder Terje Riis-Johansen (45) er i dag fylkesordfører i Telemark og har lang fartstid i partiet. Han var stortingsrepresentant 1993-97, politisk rådgiver i finansdepartementet 1997-99, landbruks-og matminister 2005-08 og olje- og energiminister 2008 – 2011.

Valgkomitéen skal innstille overfor landsmøtet i Senterpartiet på valg av nytt sentralstyre med partileder, to nestledere, seks styremedlemmer og seks varamedlemmer. Komiteen skal legge fram sin innstilling senest 20. mars. Partiet samles til ekstraordinært landsmøte på Thon Hotell Arena på Lillestrøm mandag 7. april for å velge nytt sentralstyre. Landsmøtet er ventet å samle over tre hundre delegater, der flesteparten blir valgt på partiets fylkesårsmøter i februar og starten av mars.

Senterpartiets landsmøte i 2013 vedtok at neste landsmøtes valgkomité skal bestå av representanter for disse fylkeslagene: Østfold, Oppland, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Troms. Disse fylkene nominerte så to kandidater, en av hvert kjønn. I henhold til vedtektene var det landsstyret som i dag vedtok den endelige sammensetningen av valgkomiteen, etter innstilling fra sentralstyret. I tillegg oppnevner Senterungdommen ett medlem av komiteen.

Valgkomitéen som ble valgt i dag består av mange svært erfarne medlemmer, med bl.a. fire tildigere sentralstyremedlemmer, to tidligere statsråder og stortingsrepresentanter, to nåværende og tidligere fylkesordførere og fire nåværende og tidligere ordførere.

Senterpartiets valgkomité til landsmøtet 7. april 2015:

·         Terje Riis-Johansen, Telemark, leder

·         Magnhild M. Kleppa, Rogaland

·         Knut J. Herland, Østfold

·         Eli Blakstad, Oppland  

·         Kari Anne Sand, Buskerud

·         Ole Magne Omdal, Aust-Agder  

·         Nils R. Sandal, Sogn og Fjordane

·         Bjørn Arild Gram, Nord-Trøndelag

·         Ann Sissel Enoksen, Troms

·         Erling Laugsand, Senterungdommen