Meny
Bli medlem

Terje Riis-Johansen takker for seg som fylkesordfører

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Gode fylkesting. I dag er en dag for å glede seg. Uansett. Noen har vunnet valg, noen har tapt. Noen vil nå komme i posisjon andre i opposisjon. Men alt har skjedd og vil skje i verdige former. Alt vil skje i respekt for de vedtak som blir fattet.

Det skal vi ikke være overrasket over.

Men vi skal vite å se verdien av at det skjer.

For Fylkestingsvalget 2015 ble et godt gjennomført valg for Telemark.

Unntaket er valgdeltagelsen.

Den er for lav i Telemark – som i landet for øvrig.

 

For noe tid siden satt jeg i bilen hjem fra et møte med en annen fylkeskommune.

Da var jeg litt irritert over møtet som sådan , men desto mer stolt over å være Fylkesordfører i Telemark.

Rett og slett fordi vi – tverrpolitisk  - hadde fremstått som et tydelig, enhetlig og samstemt fylke.

 

 Og det mener jeg har preget de 4 åra vi i dag avslutter.

Vi har jobbet mot felles mål.

Det er ikke noe som plutselig har skjedd – men en konsekvens av lang tids jobbing.

 

Resultatene så vi først på Samferdsel, hvor veien fra Morgedalsforliket – og frem til tunnel boring på både e 134 og Eidangerparsellen har vært lang -

- Men gitt resultater.

Med fortsatt god jobbing er jeg sterk i trua på både Grenlandsbane og E-134 som prioritert øst-vest forbindelse kommer på plass.

 

Nå må vi lykkes med å jobbe med næringsutvikling som vi har jobbet med Samferdsel.

Vi må samle oss enda  mer.

Vi må tenke Telemark – og ikke deler av Telemark.

 

Prosessen er godt i gang.

Her ligger mye av grunnlaget for vekst i arbeidsplasser og folketall de neste årene ligger.

 

 

Jeg mener og vi har blitt flinkere til å tenke Telemark som hele i lokaliseringssaker.

Men her gjenstår fortsatt arbeid – på 2 nivå:

-for det første å skape nasjonal forståelse for at sykehus, politi og annen statlig forvaltning nå må bygges opp og lokaliseres  – utenfor Oslo.

-det er ikke et stort politidirektorat som kommer til å gjøre Bø til en trygg kommune i fremtiden.

                               Det er en tilstedeværende lensmann. Et tilstedeværende politi.

Så må vi i Telemark inngå allianser i – og utenfor – eget fylke.

  • Vi må som kommuner kompromisse i lokaliseringssaker.

  • Men vi må og som fylke gjøre det samme – for å samle tyngde i vår landsdel.

 

 

4 år som fylkesordfører i Telemark har gått fort.

Veldig fort.

Antageligvis fordi det har vært både morsomt og meningsfyllt.

 

Morsomt å få muligheten til å reise så mye rundt i fylket vårt.

Meningsfyllt fordi en ser at Telemark Fylkeskommune sin innsats betyr noe -

For hvordan fylket vårt skal utvikle seg fremover.

                Hvor mye det betyr for folk langs Møsvatn når Varlandsveien får ny asfalt.

                Hva det betyr for Fyresdal å få ny næringshage.

                Hva en ny tannklinikk i åmot betyr for innbyggerne der.

                Hva et samordnet reiseliv betyr for næringsutviklingen i Telemark.

Hva det å opprettholde en ekstra klasse i den videregående skolen betyr for de elevene som får gjort «sin mulighet» - mulig! 

Hva det vil bety for fylket vårt at vi endelig har en plan – og finansiering -  for hvordan trafikken i Grenland skal utvikles – gjennom bypakke Grenland.

 

 

Det har vært et privilegium å få lede an i dette arbeidet.

Og - jeg er helt sikker på at vi vil se hyggelig utvikling på mange nasjonale statistikker de neste årene.    

  • Telemark er på gang.

  • Telemark har kapasitet.

  • Telemark er et fylke i utvikling.

 

Så derfor vil jeg – i min siste opptreden som fylkesordfører – få takke.

Takke for godt samarbeid, positivitet og fremtidstru.

Takke alle som har brukt de siste 4 årene til å jobbe Telemark sin sak.

 

Takke Lise og Christian, Jørund, Tom Egil, Elisabeth og Sigbjørn for et svært godt politisk samarbeid.

Vi har ofte vært enige.

Og vi har uansett evnet å bli enige.

Det er en viktig kvalitet ved politisk samarbed

 

Takke Gunn Marit på vegne av opposisjonen for særdeles konstruktiv jobbing for hele tiden å finne løsninger.

 Du har vært en betydelig ressurs for Telemark i den rollen du har hatt de siste 4 årene.

Du har vært hele tiden satt Telemark høyere enn partipolitikken.

 

Takke Evy Anni for et fortrolig, arbeidssomt og tillitsfullt samarbeid.

Et samarbeid hvor jeg trur gjensidig respekt for hverandres roller har vært det aller viktigste.

Du er forbilledlig i det å være tydelig på hva du og adm mener - og på å gi gode råd – samtidig som du  evner å få  de politiske vedtakene gjennomført, uavhengig av konklusjon.

Takke de ansatte i fylkeskommunen for øvrig for masse herlig engasjement, for gode ideer, lange arbeidsdager  - og mye moro. Uten dere blir politiske vedtak lite hvert…

 

Så håper jeg Fylkestinget ser litt stort på at jeg avslutningsvis også – etter et 10 år hvor politikken ofte har hatt forkjørsrett – også har et behov for å takke de hjemme. Anne Birgitte, Ida, Espen og Astrid; Dere har vært tålmodige!

Da gjenstår det viktigste;

Vi har nettopp valgt ny fylkesordfører for Telemark de neste 4 årene. Gratulerer så mye med valget Svein Tore. Jeg vet du er opptatt av samarbeid. Jeg vet du er opptatt av Telemark. Du kommer til å bli en god fylkesordfører for Telemark

Det er på tide å overrekke deg både klubbe og kjede.

.Lykke til – og takk for meg.