Meny
Bli medlem

Terje Riis-Johansen: Telemarksskolen i fremgang ? og i front!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Kommuner, fylkeskommune og staten, gjennom Høgskolen i Telemark, deler på ansvaret for å gi barn ? og etter hvert unge og voksne ? en utdanning som gir et godt grunnlag for å bidra til verdiskapningen i fylket vårt. Og innenfor denne utdanningskjeden ? Telemarksskolen ? gjøres det veldig mye bra arbeid. I flotte læringsmiljøer rundt om i fylket har vi lærere som vil noe på vegne av våre barn og ungdommer. Muligheten til digital tilstedeværelse i undervisningen gir fantastiske muligheter til å forbedre undervisningen i Telemark. La oss gripe dem! La oss bli best på kvalitetsundervisning ? der eleven bor! skriver fylkesordfører Terje Riis-Johansen

 

 Med tre tenåringer i hus konstaterer jeg at det å være far til skoleelever i ungdomsskole og videregående skole i det alt vesentlige er en svært positiv opplevelse. Mine barn har flinke lærere, og lærer åpenbart mer enn hva jeg gjorde for 30 år siden.

Så er slik «svogerforskning» av begrenset verdi. Vi må se på statistikk og gjennomsnittstall. I fylkeskommunen skal vi måles på kvaliteten på undervisningen i den videregående skolen vår. Der er vi på rett vei.

  • Vi har satt oss mål om å få flere ungdommer gjennom vårt skoleløp. Det gjør vi.

  • Vi har satt oss mål om økt kvalitet i undervisningen. Det får vi.

  • Vi har ønsket oss flere landslinjer. Det får vi – på Rjukan.

  • Vi har satt oss som mål å styrke arbeidet mot rus. Det gjør vi.

  • Som vi har fått på plass et eget kvalifiseringsprogram som omfatter alle elever som ikke formidles til læreplass.

  • Og fått på plass et felles reglement for fraværshandtering.

 

Gjennomføringen øker

Mer konkret har gjennomføringsprosenten i den videregående skolen vår økt med 2 prosentpoeng. 71 prosent er fortsatt for lavt. Men økningen i gjennomføring i Telemark er høyere enn landsgjennomsnittet. Det er både hyggelig og viktig. Det gir et godt grunnlag for – og inspirasjon til – det videre arbeidet.

 

Suksess med IKT i undervisningen

For å sikre god og relevant utdanning må vi følge med i tiden. Telemark fylkeskommune er ambisiøse på vegne av alle elever.

Vi har en visjon. En visjon om å gi elevene våre økt læringsutbytte ved at lærere bruker digitale læremidler og verktøy på en aktiv og innovativ måte.

Store ord, ja, og vi er i full gang med å realisere visjonen.

Vi har lærere blant pionerene i Norge på såkalt omvendt undervisning. En av dem er Tom Jarle Christiansen ved Bamble videregående skole. Mange av Vardens lesere hørte han på NRK radio eller så han på Dagsrevyen før jul. Christiansen legger ut matematikk-videoer for sine elever på en egen Youtube-kanal. I skrivende stund har kanalen over 170 000 visninger.

Men vi gjør mer. Vi har etablert Nettskolen Telemark, hvor elever fra hele fylket kan følge undervisningen i digitale klasserom. Og vi er aktive og sentrale bidragsytere i Norsk digital læringsarena (NDLA). Her tilbys åpne, digitale læringsressurser for stadig flere fag i videregående opplæring.

 

Nye muligheter med digitalisering

Dette gir oss fremover også muligheten til å gi et enda bedre undervisningstilbud – nært den enkelte elev. Hvor 17-åringen på Dalen kan følge biologiundervisningen på Skien videregående skole noen timer via nettet, og resten av uka være en del av sin klasse på Vest-Telemark videregående skole. Hvor deler av matematikk-klassen på Rjukan kan følge mattetimene i Bamble, fordi det er tilpasset deres behov om de vil videre til NTNU.

Vi har kommet langt i bruke digitale verktøy i all undervisning på skolene våre. Jeg mener vi nå må tenke neste skritt. Den bokløse skolen. I løpet av neste fylkestingsperiode bør bøkene være ute av Telemarks-skolene. Da bør vi ha tatt et nytt digitalt fremskritt.

Muligheten til digital tilstedeværelse i undervisningen gir fantastiske muligheter til å forbedre undervisningen i Telemark. La oss gripe dem! La oss bli best på kvalitetsundervisning – der eleven bor!