Meny
Bli medlem

Terje sier ja til fire nye år som fylkesordførar!

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Fylkesordførar Terje Riis-Johansen blir listetopp for Senterpartiet ved fylkestingsvalet neste haust.

Den tidlegare statsråden stadfaster overfor Varden at han gav beskjed til nominasjonskomiteen for kort tid sidan. Telemark Sp held nominasjonsmøte på Sandvin i Bø alt måndag 28. april, og er dermed fyrst ute av partia i Telemark.

Urette meir

Fylkesordføraren legg ikkje skjul på at han har lyst til å utrette meir, om veljarane gjev han ny tillit for ein ny periode.

-Du likar jobben?

- Det har vore ei samanhengande positiv oppleving. Det er ikkje lett å matche ein statsrådjobb. Utanfor regjering, styrer ein ikkje lenger landet, men Telemark, seier Riis-Johansen, som ser på dette som viktig for ein telemarking.

Nye arbeidsplassar

- Kva ser du som viktigaste oppgåva neste periode?

- Etter å ha landa store samferdselsprosjekt, må me ha fokus framover på å skape arbeidsplassar. Målet er å skape entusiasme og gjere Telemark meir attraktive, svarar Terje Riis-Johansen.

- Og da gjeld ikkje berre jobbar i Grenland?

- Ved siste val var mottoet å ta heile Telemark i bruk. Eg ønskjer å utvikle heile fylket, og utnytte dei ressursane som me rår over, seier fylkesordføraren.