Meny
Bli medlem

Think like an artist!

Sist endret: 27.09.2020 #Oppland
Over hele verden er politikere opptatt av måling og veiing i skolen. Vi sammenligner oss med hverandre i internasjonale tester. Vi ønsker at elevene skal bli så flinke som mulig. Det er kunnskapssamfunnet som skal ta oss over til det «grønne skiftet». Vi ønsker entreprenørskap og innovasjon. Samtidig nedprioriteres de kreative fagene. Det er på tide å løfte kunstfagene i skolen, sier kunnskapspolitisk talskvinne Anne Tingelstad Wøien.

«Think like an artist» skriver Lincoln Center Education på sine sider. «Kunsten dyrker fram et unikt sett av ferdigheter som er uunnværlig for problemløsning, samarbeid, kommunikasjon, fantasi og kreativitet i den 21-århundret» Jeg har nettopp vært i USA og møtt både ledelsen ved Lincoln senter for utdanning, utdanningssenteret hos Guggenheim-museet, New Rochelle High School og Bronx Envision School.

Den rødgrønne regjeringen igangsatte et arbeid for hvordan vi kan løfte arbeidet med kunst og kultur i skolen. Så langt har rapporten «Det muliges kunst» blitt liggende i en skuff i et departement.
I vår iver etter å prestere best på internasjonale og nasjonale prøver kan vi ikke tillate oss å miste kunstfagene av syne. Jeg har fremmet en interpellasjon til Stortinget der jeg uttrykker min bekymring for at over 70 % av grunnskolelærerne som gikk ut av lærerskolen i 2014 ikke har kunstfag (praktisk-estetiske fag) som en del av sin grunnutdanning. Hvordan skal vi kunne utdanne kreativt tenkende framtidig arbeidskraft dersom vi ikke har sørget for at elevene settes i stand til kreativ tenkning?
Som politikere er det vår jobb å sette lærerne i stand til å undervise sine fag på best mulig måte. Det betyr at lærerutdanningen må inneholde kunstfagene. I dag stiller vi krav om fordypning i norsk og matematikk. Det er bra, men kunstfag er også viktig for alle andre fag. Fagene skal gi praktiske ferdigheter til lærerne, men også gi dem kunnskap om tolkning og kritisk tenkning osv. Studier viser at elever med kunstfag presterer bedre enn elever uten. Det er altså ikke «tullete og unødvendig» å ha kunst- design og håndverk i skolen, det er tvert i mot helt nødvendig! I tillegg til de praktiske ferdighetene det gir elevene bidrar de også til motivasjon. Som kjent er motivasjonen på topp når elevene begynner på skolen, og på bunn når de går ut av 10.klasse. Det er vår plikt som politikere å lete etter elevenes indre motivasjon og hvordan vi kan sørge for at elevene forblir motiverte gjennom hele skoleløpet.  
Vi må sørge for at elevene lærer å «tenke som en kunstner» hvis vi ønsker å ta verden fra et det «svarte» til det «grønne» skifte de nærmeste åra og nå våre globale mål for ei bedre framtid.