Meny
Bli medlem

Thorvald Hillestad - ordførerkandidat i Re

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Åra går, men jeg er faktisk enda ikke mer enn 63 år! Som ?Beste? til fem jenter kreves det nok å holde seg ?ung?, skriver Thorvald Hillestad her. Les mer om den erfarne ordførekandidaten i Re kommune som også er 2. mann på fylkestingslista

 

Hjertesaker? Jeg var i sin tid ung førstekandidat på en stortingsvalgliste. Da ble det store overskrifter a la ”Ungdom taler de eldres sak”. Fremdeles er deres ve og vel en fanesak for meg.

Ellers vil jeg trekke fram viktigheten av å legge forholdene godt til rette for næringslivet i Re. For fellesskapet er det en nødvendighet å ha næringsvirksomheter som tjener penger. Foruten å gi kroner i fellesskapskassa så bidrar det til trygge arbeidsplasser.

Mye har fungert bra i Re i disse snart 15 årene vi har eksistert. Jeg tror vi vil klare oss utmerket som egen kommune enda noen år. Imidlertid merker vi at det stilles stadig større krav til oss og til kvaliteten på tjenestene kommunen skal yte. Det betyr igjen at vi må skaffe oss mer og dyrere kompetanse for å svare opp det som forventes.

En slik utfordring frykter jeg vi er for små til å takle alene. Vi har maktet oppgaver i Re som Våle og Ramnes aldri hadde klart alene. Slik er det også ved denne korsveien. Derfor tror jeg innbyggerne er best tjent med en sammenslåing til 3k/4k. Re, Hof, Holmestrand og eventuelt Sande blir en sterk landkommune med solid muskelkraft i Vestfold-samfunnet.