Meny
Bli medlem

Tid for seriøsitet og satsing på næringsliv

Sist endret: 27.09.2020
- Når Stortinget nå samler seg igjen etter sommer og valgkamp, må etter mitt syn den kritiske situasjonen i næringslivet være oppgave nummer én, to og tre, skriver leder i Stortingets næringskomite Geir Pollestad (Sp) i dette innlegget.

 

Det har vært fortvilende å følge regjeringens forsøk på å håndtere situasjonen i næringslivet gjennom sommeren og høsten. Denne oppgaven har de ikke behersket særlig godt. Først ble alvorlighetsgraden tonet for mye ned og presentasjonen av «krisepakken» ble ikke gjort på en tillitsvekkende måte.

 

Jeg var statssekretær i samferdselsdepartementet da regjeringen Stoltenberg 2 måtte legge frem en pakke for å motvirke virkningen finanskrisen. Da vi la frem krisepakken i 2009 ble den presentert i sin fulle bredde straks den var klar. Både stortinget og næringslivet fikk full informasjon om hva som lå i pakken og kunne innrette seg etter det.

 

Den blåblå-regjeringen har valgt en strategi der man gjennom valgkampen har lekket ulike forslag i media. Det foreligger fortsatt ikke noe samlet informasjon om hva pakken inneholder. Dette har skapt uklarhet og usikkerhet. Det virker som om hensynet til regjeringspartienes valgkamp har gått foran hensynet til næringslivet.

 

Jeg mener at statsbudsjettet for 2016 bør prioritere tiltak med effekt for næringslivet og sysselsetting fremfor en økning av kjøpekraften for privatpersoner. Jeg frykter dessverre at populismen og lojaliteten til regjeringspartienes økonomiske støttespillere vil vinne frem.

 

Det er i urolige tider man ser verdien av flertallsregjeringer med styringsevne og felles mål. Senterpartiet vil likevel på stortinget ta ansvar for å sikre et best mulig resultat for norsk næringsliv og økonomi.