Meny
Bli medlem

Tid for Sp-politikk

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Etter snart et halvt år med den blåblå regjeringen, kan en registrere at på flere politikkområder er det i ferd med å skje forandringer som klart strider mot verdier som mange av oss har kjær, sier Jan Thorsen.

Verdier som klart strider med hvordan jeg og Senterpartiet mener samfunnet bør utvikle seg. Regjeringens fokus på skattelette framfor finansiering av fellesgoder merkes allerede innenfor flere sektorer, deriblant kommunesektoren, som går tøffere tider i møte. Regjeringen vil ha en helt annen landbruks- og matpolitikk enn den Senterpartiet står for, en landbrukspolitikk jeg er redd for vil føre til en massiv nedleggelse av gårdsbruk, gjengroing av kulturlandskapet og svekket nasjonal beredskap for å brødfø egen befolkning. Distriktspolitikken i sin helhet er også et område som allerede har fått merke sterke reduksjoner etter regimeskiftet. Sentraliseringen vil etter all sannsynlighet skyte fart med den blåblå politikken. Er det et slikt Norge vi vil ha? Jeg mener helt klart at svaret på det må bli et tydelig NEI. I det politiske landskapet er min konklusjon at det aldri har vært mer bruk for et parti som kjemper for de grønne og lokale verdiene; for maten vår og for at livet skal kunne leves godt over hele landet. Det har aldri vært mer bruk for Senterpartiet enn det er nå! Den blåblå regjeringens politikk har gitt Senterpartiet et svært godt handlingsrom for å synliggjøre partiets politikk, med løsninger og visjoner for hele landet enten det er grønne byer, levende distrikt eller små forskjeller.

Den 7. april velges etter all sannsynlighet Trygve Magnus Slagsvold Vedum som ny leder av Senterpartiet. Slagsvold Vedum er en person med lang erfaring fra ulike politiske posisjoner på nasjonalt nivå. Han kjenner og Senterpartiet og partiorganisasjonen svært godt. Slagsvold Vedum er en sterk og uredd politiker som fronter saker på en klar måte, og som velger striden når det er nødvendig. Saken om ostetoll som han håndterte i sin statsrådtid, er et godt eksempel på det. At han har et vinnende vesen er ingen ulempe, og en hjertelig latter har god effekt i de fleste situasjoner. Trygve Magnus Slagsvold Vedum vil bli en svært god leder for Senterpartiet! Men en leder klarer ikke alene å skape et sterkt og offensivt parti. Vi andre, må i våre ulike posisjoner i partiet, gjøre vårt for å spille lederen god, og Senterpartiet interessant for folk.

En del av de som møter på det ekstraordinære landsmøtet 7. april vil reise skuffet hjem, fordi de ikke fikk inn sine førstevalg i de ulike posisjonene i sentralstyret i partiet. De av oss som måtte bli skuffet må raskt svelge den skuffelsen, og så må vi alle rette blikket opp og fram. Første store mål er kommune- og fylkestingsvalget neste år. Senterpartiet har mange ordførere, alle disse må selvsagt gjenvelges. Senterpartiet mistet ordførere ved siste lokalvalg, disse skal vinnes tilbake ved neste korsvei og vi skal erobre posisjoner som vi så langt ikke har hatt. Det ligger mye hardt arbeid framfor oss, og jeg mener det er viktig at vi fokuserer på det vi mener er gode løsninger «for dagene som kommer», for å sitere profileringsteksten til KLP. En levende politisk debatt er et kjennetegn på et dynamisk parti på jakt etter de gode løsningene for framtida. Slike debatter må vi vedlikeholde på en god måte i Senterpartiet.

Det er en tid for alt. Senterpartiet har vært, og er, i en krevende tid, preget av sterkt fokus på personer.  Det er ingen tvil om at deler av denne debatten har vært negativ for partiet utad, og destruktiv for samholdet innad i Senterpartiet. Det er tid for å avslutte denne debatten. Når klubba faller ved avslutningen av det ekstraordinære landsmøtet må vi alle akseptere og respektere det resultat partidemokratiet har kommet fram til. Forsøk på omkamper vil være en god oppskrift for et katastrofalt kommune- og fylkestingsvalg neste år. Det er kort tid fram til neste år, men fortsatt har vi mulighet for å gjøre et godt valg. Nå er det er en tid for fokus på våre gode løsninger for framtida, for å framsnakke alle våre dyktige tillitsvalgte som er klar for innsats i kommune- og fylkespolitikken, og for å fylle det politiske rom som faktisk ligger der. Jeg forventer at vi alle gjør vårt for å klare det.

Jan Thorsen

Gruppeleder Nome Senterparti