Meny

Tiden for embetsmannsstyret er over!

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Buskerud Senterparti ser det som meget provoserende at fylkesmannen som statens embetsmann foreslår nytt kommunekart i Buskerud.

Tiden for embetsmannsstyret er over!
 
Buskerud Senterparti ser det som meget provoserende at Fylkesmannen som statens embetsmann foreslår nytt kommunekart i Buskerud.
Fylkesmennenes forslag er identisk med NHOs forslag for Buskerud. Det er klargjørende at Fylkesmann som Statsråd Sanners representant i Buskerud ikke lytter til hverken avholdte folkeavstemninger eller klare kommunestyrevedtak. Fylkesmannen presser på for å gjennomføre Høyres saneringsreform av kommuner som innebærer sentralisering av makt og legger til rette for privatisering av helse og omsorgstjenester.
Buskerud Senterparti oppfordrer folk til å avvise Fylkesmennenes trusler, tenke selv og engasjere seg i det kommunale folkestyret.