Meny

Tiden går

Sist endret: 16 03 2017

Jeg kan love for min del, at om jeg skulle oppnå såpass tillitt at jeg enten havner som vara eller representant på Stortinget vil mitt fokus være på en positiv utvikling av samfunnet omkring meg, til beste for alle sammen, med innbyggerne i Nordland i første rekke, og ikke legge meg flat for alt som kommer fra høyere hold!

 

Nå er det bare ca. en måned igjen til vi skal/bør gå til valgurnene for å fortelle hvem vi vil ha inn på Stortinget.
For de som ennå er usikker skal jeg prøve å avklare hva jeg mener bør være i våre tanker før vi bestemmer oss.
Med tanke på at vi har hatt en rød/grønn regjering i åtte år er det menge som mener at vi bør ha et regjeringsskifte nå. Det er mulig at det er riktig, men er vi nå sikker på at det vil gavne oss som bor i landet?
Vil det bli så mye bedre med en regjering, uansett blånyanser?
Har vi det så fælt som noen vil ha det til?
 
Mange mener også at det skulle vært bare to partier/fløyer i Norge, det er mulig det, men da tror jeg mange ville vært veldig usikker på hva de skulle stemme, for de to partiene som blir regnet for å stå på hver sin side av en tenkt strek er egentlig ganske så like politisk, ialefall i spørsmål som er av stor betydning for landet som en selvstendig nasjon. Både Ap og Høyre vil ha Norge inn i EU.
 
Og en regjering med Høyre i spissen vil jobbe for fullt med det, sammen med Frp, og for så vidt Ap. Men i en rødgrønn regjering vil det ikke være aktuelt i det hele tatt, spesielt hvis Senterpartiet hadde vært så heldig at vi hadde fått inn flere mandater enn det vi har i dag. I EU-spørsmålet er Senterpartiet klar, og det er ikke noen sak som er i noen form for modus for hestehandel.
 
Det samme gjelder EØS, der har Senterpartiet gjort det klart at den avtalen skal sies opp, og erstattes med en handelsavtale som tillater oss som en selvstendig nasjon å styre vårt eget land, uten noen form for direktiver!
Når det gjelder kommunesammenslåinger sier Høyre i sitt program at de skal gå inn for større kommuner, alle kommuner under 5000 innbyggere har ikke livets rett, og bør inngå i en storkommune.
Senterpartiet mener at om det skulle være snakk om en fusjon mellom kommuner skal det være etter at innbyggerne i angjeldende kommuner har tatt initiativ til slikt.
 
Når det gjelder fiskeri, siden jeg kommer fra næringa er jeg opptatt av den, og årsaken er så enkel at jeg mener vi har ingen kyst om vi ikke har en oppegående fiskerinæring også i fremtiden.
Det har vært mye snakk om Råfiskloven, og representanter for Høyre har sagt at de ikke vil endre den. I programmet deres står det å lese følgende: «sørge for at råfiskloven legger et godt grunnlag for en effektiv og velorganisert markedsplass og god ressurskontroll».
Hva betyr så dette ? Kan det være at minsteprisen til fisker, som har alt å si når det gjelder fiskerens årsinntekt skal bort, og erstattes med det «markedet» vil betale ?
Vil folk langs kysten det, med tanke på hvor mange lokalsamfunn som er avhengig av at fiskeren tjener såpass at han/hun ser det likt å fortsette, og slik skape levedyktige samfunn ?
 
Videre står det å lese at Høyre vil gi flest mulig muligheten for å bli eier eller deleier i fiskefartøy !
Der var den norske fiskeflåten kommet på børsen, til jubel for børsmeglere, både norske og utenlandske !!
De er ikke mye interessert i at Norge som nasjon selv skal ivareta sine ressurser.
Senterpartiet vil beholde både Råfiskloven og Deltakerloven, for slik å sikre fortsatt virksomhet langs en lang kyst.
Senterpartiet vil også jobbe for at det blir like muligheter i de gruppene som strukturering er innført i, men vil ikke jobbe for strukturering i gruppa under 11 meter.
 
Når det gjelder leveringsplikten vil Senterpartiet jobbe for at de tonnene med råstoff som i utgangspunktet var tenkt landet i særskilte områder skal landes etter samme mønsteret igjen. Vi kan ikke akseptere at dagens fiskerimyndigheter, fra Ap, har kastet vrak på den beste muligheten for virksomhet langs kysten. Om Senterpartiet får inn flere representanter på Stortinget kan jeg love at vi kommer til å jobbe for at hele landet skal nyte godene av de rike naturressursene vi råder over, og ikke etter en modell der de største skal oppnå mer !
 
Senterpartiet vil også jobbe for å få mer gods over på kjøl, det er jo et paradoks at i en landsdel som Nord-Norge der stort sett alt produseres i fjæra eller like ved fjæra så sender vi alt ut med bil !
Om man får gods over på kjøl vil man tjene på det både økonomisk og miljømessig.
Jeg vil også oppfordre folk til lese programmet til partiene, samt se på listene over de forskjellige kandidatene, deretter spørre seg selv om hvem de mener vil være den beste kandidaten for å ivareta deres, og regionenes interesser, slik at det fortsatt vil være attraktivt å bo her vi bor!
 
Jeg kan love for min del, at om jeg skulle oppnå såpass tillitt at jeg enten havner som vara eller representant på Stortinget vil mitt fokus være på en positiv utvikling av samfunnet omkring meg, til beste for alle sammen, med innbyggerne i Nordland i første rekke, og ikke legge meg flat for alt som kommer fra høyere hold!
 
Per Roger Vikten
3. kandidat Nordland Senterparti