Meny
Bli medlem

Tidsfristen for kommunereformen vil ryke

Sist endret: 27.09.2020
Regjeringen er på vikende front i gjennomføring av kommunereformen, påpekte stortingsrepresentant Heidi Greni i Stortingets trontaledebatt 6. oktober.

 

Hun viste til at regjeringen allerede har måtte legge vekk forslag om å kreve fylkesmannsgodkjenning av alle lån- og investeringsbeslutninger i kommunene. Regjeringens ønske om fjerne fylkeskommunen er tapt etter at stortingsflertallet har sagt sitt. Forslagene om å erstatte lokale folkeavstemminger med meningsmålinger har gitt sterke reaksjoner.

- Jeg tror regjeringen må gå tilbake på flere av de urimelige kravene de har gitt for å presse gjennom sammenslåing av kommuner raskest mulig. Regjeringens mål er å sette sluttstrek for sammenslåingsvedtak i Stortinget våren 2017. Drømmen om en raskt gjennomført reform vil ryke når Stortinget tar inn over konsekvensen av de store manglene som ligger i regjeringens grunnlag for reformen, sa Heidi Greni.

Greni viste til at regjeringens forslag til nye oppgaver for framtidens kommuner, først vil bli lagt fram for Stortinget neste år. Først om to år, våren 2016, vil regjeringen komme til Stortinget med forslag til et inntektssystem for kommunene som skal sees i sammenheng med kommunereformen.

- Jeg er glad for at så mange i denne salen er enig med Senterpartiet om at oppgavene må på plass først og at frivillighetslinjen skal ligge fast. Regjeringen sier den vil gjennomføre kommunereformen for å styrke lokaldemokratiet. Samtidig sendes det ut advarsler mot å gi folk mulighet til å si sin mening gjennom folkeavstemming. Det kan ikke jeg og Senterpartiet akseptere, sa Heidi Greni.