Meny
Bli medlem

Til kamp mot digital voldtekt

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Sosiale medier skal være en plattform for kommunikasjon, ikke en gapestokk eller et sted for kriminalitet, skriver politisk nestleder i Vestfold Senterungdom, Oda Maria Hokstad

 

 

Til kamp mot digital voldtekt

 

Vi deler og sender bilder som aldri før. Bruken av sosiale medier har tatt av de siste årene og de digitale mulighetene er mange. Dette på godt og vondt. Det som skulle være privat og koselig, kan plutselig bli offentlig og fælt.

 

Denne høsten har begrepet ”hevnporno” blitt en kjent begrep. Dette kan defineres som bilder eller videoer, tatt med eller uten vedkommende sitt samtykke og viten, som følgelig deles offentlig uten vedkommende sin vilje og/eller viten. Ofte deles dette med fullt navn og personinformasjon om vedkommende. Formålet varierer, men ofte er intensjonen målrettet nedverdigelse av vedkommende, utpressing av vedkommende, eller som en form for «hevn» på vedkommende.

 

Å bli utsatt for en slik type blotting og utpressing er sterkt belastende for den som blir utsatt for det. Forskere har anslått at de følelsesmessige traumene og belastningene i mange tilfeller kan likestilles med psykiske belastninger etter en fysisk voldtekt. Høyesterett dømte 9. November i år en mann for å ha lastet ned og spredt intime bilder via tjenesten Snapsaved. Dette er en viktig dom hvor Høyesterett understreker alvoret i saker som dette.

 

Senterungdommen mener at nok er nok og Senterungdommens Landsmøtet 2016 vedtok derfor politikk angående temaet. Hver person som utsettes for digital voldtekt er en person for mye. Det er viktig å kriminalisere slike handlinger. Sosiale medier skal være en plattform for kommunikasjon, ikke en gapestokk eller et sted for kriminalitet.

?

Senterungdommen vil:

- at det skal innføres en egen lov paragraf som omhandler og definerer deling av bilder, videoer og annen informasjon som kreker enkeltindividet, for å gjøre etterforskning og rettsbehandling enklere, og for å signalisere hvor alvorlig denne kriminelle handlingen er

- arbeide aktivt for å belyse «hevnporno», nettmobbing og annen krenking av andre mennesker på digitale plattformer

- jobbe mer aktivt for opplæring og bevisstgjøring rundt "nettvett" i grunnskolen

 

Oda Maria Hokstad

Politisk nestleder Vestfold Senterungdom