Meny
Bli medlem

Tilstanden for E-12 Straumen ? Utskarpen, og Fylkesveg 17 Utskarpen ? Kilboghavn.

Sist endret: 27.09.2020 #Nordland
Veg tilstanden for E-12 Straumen ? Utskarpen er i dårlig forfatning. Veidekket består av asfalt som er oppkjørt, og nedslitt. Hva vil bli gjort på kort, - og lang sikt for å utbedre dette vegstykket? Det samme er tilfelle for Fylkesveg 17 på strekningen Utskarpen ? Kilboghavn. Tunnelene er dårlig opplyst, og veidekket nedslitt. På samme veistrekning er det også vedtatt utbedring av E-12 Aldersundetsundet ? Olvikskaret. Hva er fremdriften for denne utbedringen?