Meny
Bli medlem

Tiltak for skogbruk og treforedling

Sist endret: 27.09.2020 #Buskerud
Senterpartiets landsmøte er svært bekymret for skogbruket og treforedlingsindustrien særlig etter nedlegging og konkurser de siste dagene. Landsmøtet mener at regjeringa i tett dialog med næringa må iverksette tiltaksom umiddelbart kan stanse den negative utviklinga, og gi Norge en framtidig robust verdikjede for skog.